Welkom Esther & Pien!

Welkom Esther & Pien!

Hoi! Mijn naam is Esther Vedders en ik ben student Ruimtelijk Ordening en Planologie. Ik ben 21 jaar en ik woon in Nijverdal.

Op het moment zit ik in mijn laatste jaar van mijn studie. De komende 5 maanden ga ik mijn afstudeerstage doen bij Eurus. Tijdens mijn opleiding heb weinig ervaring opgedaan met participatie en samenwerkingen met bewoners, terwijl ik dit een erg interessant aspect van het werkveld vind. Ik wil mij hier graag verder in ontwikkelen en bij Eurus krijg ik hier de kans voor. Samen met Pien Korenblik ga ik aan de slag met de bewonersagenda van Glane. In dit project gaan wij in gesprek met inwoners om hun ideeën en wensen over Glane te verzamelen. Ik kijk uit naar het komende half jaar en de ervaringen die ik ga opdoen!

Hoi! Mijn naam is Pien Korenblik, 22 jaar oud en vierdejaarsstudent Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de Hogeschool Saxion te Deventer. Per februari zal ik als stagiair onderdeel uitmaken van team Eurus op het gebied van burgerparticipatieprocessen. 

Het welzijn van mensen in de wijk staat voor mij centraal. Iedereen hoort zich prettig te voelen in zijn of haar buurt en het creëren van leefbare, veilige en gezonde buurten waarin eenieder zich thuis voelt is dan ook mijn streven. Ik vind het daarom waardevol om de ervaringen van bewoners te horen en met hen in gesprek te gaan over hun leefomgeving.

Tijdens mijn afstudeerstage zal ik mij samen met medestudent Esther bezighouden met het opstellen van een dorpsagenda voor en door het dorp Glane. Ik heb er onwijs veel zin in en ik hoop zo veel mogelijk inwoners te kunnen spreken in de wijk! 

Raamovereenkomst getekend

Raamovereenkomst getekend

 Na een aanbestedingsprocedure kunnen we onze werkzaamheden in Apeldoorn blijven doorzetten, want we zijn als winnaar uit de bus gekomen. We werken inmiddels al meer dan twee jaar erg prettig samen met de gemeente Apeldoorn en haar partners.

Op basis van de Gebiedsmonitor en de Buurtbelever wordt samen met een buurt of wijk bekeken of het voldoende vitaal is. Dan stellen we een Vitaliteitsagenda op. Dit is een buurtplan voor de toekomst. Apeldoorn is opgedeeld in 46 gebieden op het niveau van buurt, dorp of bedrijventerrein. Voor 10 van deze gebieden hebben we al input mogen leven voor het opstellen van een Vitaliteitsagenda en met het tekenen van deze overeenkomst mogen we in nog meer gebieden aan de slag. Voor ieder gebied leveren we een maatwerk aanpak. De werkwijze is in de afgelopen periode steeds aangepast, verbeterd en verder ontwikkeld. Dit blijven we ook in de toekomst doen, want wij geloven in de kracht van een buut of wijk, waar geen standaard aanpak op los gelaten kan worden. Samen met de inwoners van Apeldoorn bouwen aan de leefomgeving door bewoners te activeren en stimuleren. In de Vitaliteitsagenda komt uiteindelijk alle input samen en de agenda biedt houvast voor acties, plannen en een integrale werkwijze. De eerstvolgende wijk waar we aan de slag gaan: Kerschoten! We hebben er zin in.