Participatieprocessen opzetten en begeleiden

Iedereen telt mee! Bij Eurus is burgerparticipatie samen-werken in en aan een traject.

De zoekterm ‘burgerparticipatie’ leidt op internet tot uiteenlopende interpretaties. Voor Eurus is burgerparticipatie primair een proces dat leidt tot beter samenleven. Het is de bundeling van krachten, burgers én overheid, die het voor ieder mens mogelijk maakt zichzelf in stand te houden en welzijn te ervaren. Het is daarom ook dat welszijnswerk, dat wij als belangrijk element van burgerparticipatie zien, een onschatbare economische waarde vertegenwoordigt.

Burgerparticipatie is echt meer dan een proces dat inwoners de mogelijkheid biedt om de publieke besluitvorming te beïnvloeden. Het gaat over grotere zaken, namelijk Samen-Leven; naar elkaar luisteren en elkaar de ruimte bieden om vooruit te komen.
Bij Eurus weten we uit ervaring dat de meeste mensen over wie het gaat een realistisch beeld hebben van hun situatie. Daarom zijn bij burgerparticipatietrajecten voor ons altijd het uitgangspunt. Hoe een burgerparticipatietraject er uit gaat zien en in welke vorm dit gaat gebeuren is altijd afhankelijk van de situatie, de mensen en de doelstelling. Het stappenplan waarin een traject verloopt is altijd volgens de methode Eurus, een bewezen in eigen huis ontwikkelde methode met een zeer hoge succesfactor.

Eurus laat bewonersbedrijven, sociale ondernemingen en energietransities floreren. Wij beschikken over de specialisten én unieke middelen om dit via burgerparticipatie, overheidsparticipatie en burgerinitiatieven de realiseren.
Bij Eurus werken we altijd aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Als sociale professionals beschikken we over flink wat inhoudelijke ervaring in opbouw- en welzijnswerk en burgerparticipatie. We hebben een brede kennis en kunde om complexe processen, waarbij de belangen van verschillende partijen een plaats moeten krijgen, probleemloos vorm te geven en uit te voeren.

Alle trajecten waarvoor Eurus wordt ingeschakeld zijn maatwerk! Simpelweg omdat ieder project uniek is en de initiatiefnemer altijd de regie heeft. Bovendien: ‘We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.’
Bij ons staat de goede samenwerking tussen alle betrokkenen altijd voorop; bestuurders, ambtenaren (vanuit ruimtelijke ontwikkeling én zorg en welzijn), maatschappelijke partners en burgers, we zorgen ervoor dat we samen door één deur kunnen. Van daaruit werken we met maatwerkoplossingen.

Burgerparticipatie in de energietransitie

Voor ons ligt het uitdagende doel van het Klimaatakkoord waarin is voorzien in een vermindering van broeikasgassen met 49% in 2030 en met 95-100% in 2050. Om dit te bereiken hebben we een breed scala aan oplossingen beschikbaar die samengevat zijn onder de noemer ‘Energietransitie’.

De Energietransitie is een onderwerp dat ons allemaal aangaat en waar we allemaal ook actief bij betrokken zijn of gaan worden. Alleen de weg er naartoe is beslist een uitdaging. Veel gemeenten staan voor het vraagstuk hoe ze dit gaan vormgeven en in welk tempo.

Eurus is hierbij de ondersteunden en bemiddelende partij! Wij bespreken samen met gemeentes en andere overheden welke doelstellingen er liggen. Vervolgens gaan we in gesprek met de mensen in de beoogde buurten, wijken en/of dorpen over deze doelstellingen. Van daaruit volgt een werkbaar burgerparticiaptietraject voor een passende Energietransitie.

Bekijk ook de burgerparticipatietrajecten voor de Energietransitie die Eurus al afgerond heeft!