Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Henk Kosterink

Veel sociaal maatschappelijke vraagstukken worden aangepakt met oplossingen die ‘nu’ werken. Eurus koppelt graag een lange termijnvisie en strategisch beleid aan oplossingen. Samen met goede verbinding is dit de juiste route richting structureel sociaal welzijn. Hierdoor floreren bewonersbedrijven en leiden participatietrajecten tot blijvende resultaten.

Eurus Henk WEB768x645

Henk, ‘we’ vallen maar met de deur in huis: jij hebt met jouw financiële en ondernemersachtergrond veel bedrijfsmatige kennis. Ervaar je dit als een voor- of juist een nadeel in het sociaal domein?
Absoluut als een voordeel. Ik zie dat veel partijen binnen het sociaal domein met alle goede bedoelingen, graag nu en vooral direct iets willen betekenen. Dan komen er snelwerkende oplossingen die regelmatig doodlopende paden blijken, waardoor alles terug bij af is. Als ondernemer ben ik gewend om alle aspecten mee te nemen. Waar komen we vandaan, wat betekent dit voor het uitstippelen van een visie, een strategie en een missie. Welke partijen zijn betrokken en welke andere partijen kunnen iets betekenen. En welke alternatieven hebben we? Het is allemaal essentieel voor het welslagen van een traject. Juist bij welzijn.

Je pleit hiermee voor een meer zakelijke aanpak van onze maatschappelijke kwesties?
Ja, omdat ik ervan overtuigd ben dat goed opgestelde criteria waar we op kunnen sturen, ook de sociale omgeving verbeteren. Als wij ons werk goed en gericht kunnen doen, betekent dit voor de burgers in een participatietraject meer kans om op de sociale ladder te stijgen. Bovendien kan een opdrachtgever ons ook beter afrekenen op heldere criteria.

Kun je daar meer over vertellen?
Eurus heeft tientallen participatietrajecten uitgevoerd. Wat we vaak zien is dat er plannen en doelstellingen liggen die door overheden zijn vastgesteld, zonder betrokkenen, de welzijnsorganisaties en de mensen waarover het gaat, te raadplegen over wat er speelt en hoe zij de mogelijkheden en kansen zien. Natuurlijk, als een gemeente eigenaar is van een buurtcentrum en ze dit kostentechnisch niet kunnen handhaven, dan heeft ze het recht hierop te bezuinigen. Maar maak dit bespreekbaar voordat het besluit tot stoppen valt. Vaak zien wij mogelijkheden om de organisatie van het buurtcentrum anders in te richten of samen met bewoners iets op te zetten. Er is vaak echt zoveel meer mogelijk dan veel mensen denken.

Doel je daarmee op oplossingen als de sociale hypotheek voor het buurthuis in de Enschedese wijk Dolphia en bewonersinitiatief de Hagedoorn in Almelo? Twee voorbeelden waarbij goed samenwerken en een ondernemende strategie bij elkaar
komen?

Eurus is bij beide initiatieven in een vroeg stadium betrokken. Dit biedt de
mogelijkheid om samen met alle partijen een passende strategie op de stellen.
Voor wat betreft Dolphia zie je hoe er op een zeer sociale manier een initiatief van de grond kan komen. Met de gemeente Enschede is overeen gekomen dat het nieuw gebouwde buurthuis wordt afgelost door inzet van vrijwilligers waar de gemeente een bedrag tegenover zet. De Hagedoorn financiert het bewonersinitiatief via verhuur van ruimtes.

Eigenlijk moeten we in de sociale sector meer ruimte scheppen voor ambitie?
Iedere organisatie, dus ook een buurtcentrum, heeft ambities en streeft doelen na. Daarom is het van belang ze continu actueel te houden en actief uit te dragen. Met alleen een visie zijn we er niet. Resultaten bereik je met een goed doordachte aanpak en het creëren van draagvlak. Bij Eurus weten we dat we ‘anderen’ nodig hebben om tot realisatie te komen. Verbinding is waar het uiteindelijk allemaal om draait. Strategisch beleid is visie, strategie, draagvlak én verbinding. Samen komen we absoluut veel verder.

Meer informatie of eens een goed gesprek opzetten over strategie en welzijn, maak een afspraak via: henk@eurus.nl