Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Rudi Theunissen

Goede energietransitie vraagt om zuivere participatietrajecten

In Nederland staan we voor een gigantische uitdaging om een flinke omslag qua energiegebruik te maken. Zo’n zeven miljoen woningen moeten uiterlijk in 2050 energiezuinig zijn. Daarnaast werken we aan het anders omgaan met ons milieu. Willen we dit voor elkaar krijgen, dan moeten we elkaar recht in de ogen kijken en samen vooruit werken. Participatie in de zuiverste vorm is de sleutel; aldus Rudi Theunissen van Eurus.

Rudi, jij bent ervan overtuigd dat we de energietransitie echt goed in gang kunnen krijgen als we werken vanuit de mens en met een wijkgerichte aanpak. Kun je dit uitleggen?
Iedereen praat continu over de energietransitie in de vorm van algemene termen. Dat gaat altijd over het grote geheel. Dit proces gaat echter over mensen en is het zaak hen als bewoners aan te spreken en een actieve rol te geven. We moeten de wijk in en bewoners vragen hoe zij deze energietransitie in hun omgeving zien. Van daaruit kun je opbouwen en naar het grote geheel toewerken.

Eigenlijk praat je dan veel meer over een cultuuromslag dan een politieke uitdaging? Klopt dat?
Weet je, de meeste mensen begrijpen echt wel dat er iets moet veranderen. Maar zodra er iets voor jou besloten wordt en je dingen krijgt opgelegd zonder dat je iets gevraagd wordt, dan is weerstand een logische reactie. En als die weerstand gedeeld wordt met de buren of in een hele wijk speelt, probeer dan maar eens mensen bereid te krijgen te investeren in isolatie van de woning. Dus moeten we samenwerken, goede informatie bieden en kijken waartoe mensen bereid zijn qua oplossingen en investeringen.

Eurus Rudi Energietransitie768x545
Energieneutraal1

Jij bent, met meer dan dertig jaar praktijkervaring, enorm deskundig in participatietrajecten. Als je terugkijkt op de vele participatietrajecten, wat werkt dan het beste om veranderingen te realiseren, ook met het oog op de energietransitie?
Het allerbelangrijkste is het startpunt formeren rondom de mensen over wie het gaat. Zij krijgen de regie en wij zorgen voor goede begeleiding. Dan bereik je het meest. Deze werkwijze vereist lef en inzet. Het lijkt gemakkelijker om bijvoorbeeld als gemeente een besluit mee te delen aan wijkbewoners en hen dan in een semi-participatietraject te vragen of ze dit het liefst linksom of rechtsom willen doen. Maar veel mensen haken dan halverwege af, omdat het hen gaandeweg duidelijk wordt dat het helemaal niet om participatie gaat, maar dat het meeste al lang vastligt en hun mening er niet toe doet. Dan bereik je uiteindelijk niks positiefs. Ik werk het liefst samen met wijkbewoners naar een oplossing. Een doelstelling heb je uiteraard nodig, maar de weg daar naar toe en hoe het uiteindelijk vormgegeven wordt, dat moet in samenspraak. Dit vereist goede begeleiding. Ik weet uit ervaring dat mensen echt wel begrijpen dat niet iedereen z’n zin kan krijgen. Een professionele opbouwwerker zorgt ervoor dat een participatieproces in goede banen wordt geleid, iedereen zich gehoord en gezien voelt en er in gezamenlijkheid een oplossing komt. Zo werkt het ook het beste bij de energietransitie.

De Methode Eurus is een door jou op basis van praktijkervaringen ontwikkelde participatiemethode. Het is opgebouwd als een stappenplan en leidt alle partijen door het proces richting gezamenlijke oplossingen én continuïteit van die oplossingen. Wat is het onderscheidende element van deze methode?
Dat de mensen over wie het gaat altijd de kern bij iedere stap in het proces vormen. Zij moeten die cultuuromslag gaan maken. Wij zorgen er via het stappenplan van de Methode Eurus voor dat ze dit ook daadwerkelijk zelf in gang zetten. Vanuit Eurus bouwen we alles op rondom deze groep mensen en we faciliteren ze, zodat ze samen vooruit kunnen. Een participatietraject met onze aanpak werkt als een soort olievlek in een wijk of gemeenschap. Zodra mensen merken dat een groep medebuurtbewoners enthousiast is over het traject, haken ze aan en dat stimuleert weer nieuwe mensen. Een goede aanpak motiveert. Wij besteden daarom extra veel aandacht aan de start van een traject. We zorgen ervoor dat negatieve energie en scepsis zoveel mogelijk naar de achtergrond verdwijnen voordat we echt opschalen en we bieden perspectief. Dat zorgt voor positieve energie waar iedereen graag aan mee wil doen.

De Methode Eurus werkt ook goed voor de energietransitie?
Zeker! Bewoners zijn immers ook hierbij het uitgangspunt. Wij gaan het gesprek aan om te weten welk sentiment er in een gebied leeft en hoe bewoners tegen de energietransitie aankijken. Daarop sluiten wij aan qua bewustwording, kennisdeling en wijze van samenwerking.


Het participatieproces is dus hetzelfde, maar inhoudelijk vraagt de energietransitie toch best gespecialiseerde kennis om mensen goed te ondersteunen?
Je moet inderdaad goed weten waarover je het hebt, anders kun je geen goede bewonersbijeenkomst organiseren over mogelijke oplossingen voor energiezuinige toepassingen, goede isolatiemethoden, nieuwe energiebronnen of subsidieregelingen. Doordat we bij Eurus al diverse participatietrajecten voor de energietransitie hebben gedaan, zijn we inhoudelijk behoorlijk ingevoerd. Maar de oplossingen in deze markt gaan zo snel, dat ook wij graag gebruik maken van externe deskundigen. Eurus heeft inmiddels een flink netwerk opgebouwd en we maken daar dankbaar gebruik van als het gaat om maatwerkoplossingen.

Hoe ziet voor jou het ideale participatietraject voor de energietransitie er uit?
Dat is een transparant proces, waarbij bewoners actief een stem krijgen. Dan denk ik aan wijkgerichte oplossingen en goede structurele samenwerkingen. Voor de overheid ligt er een centrale rol om elkaar in Nederland te stimuleren om de energietransitie echt goed van de grond te krijgen en helder te zijn over subsidieregelingen. Laten we de energietransitie vooral met en voor elkaar doen!

Meer informatie over de Methode Eurus voor de energietransitie? Bel Rudi via 06 5399 1722 of stuur een bericht naar rudi@eurus.nl