Over Eurus

Eurus maakt burgerparticipatie voor alle betrokken partijen inspirerend. En zorgt dat het tot een voor iedereen bevredigend resultaat leidt. Precies dit is de drive van Rudi Theunissen en Henk Kosterink, oprichters en partners van Eurus. Sinds 2008 realiseert Eurus met een groeiend team specialisten en een geheel eigen methodiek, succesvolle participatietrajecten voor een uiteenlopende groep opdrachtgevers.

Van partijen naar partners

Burgerparticipatie zet iets in gang in een buurt, wijk of dorp. Participatie leidt tot beter samenleven. Maar het is de bundeling van krachten die het voor ieder mens mogelijk maakt zichzelf in stand te houden en welzijn te ervaren. Daarom vertegenwoordigt welzijnswerk en daarmee burgerparticipatie een onschatbare economische waarde.

Onze focus ligt daarom altijd op het versterken van netwerken én van de eigen regie van inwoners. Een goede samenwerking met alle partijen is wat Eurus betreft de enige basis hiervoor. Bij Eurus zijn een welzijnsproject en haar doelstellingen leidend. Pas wanneer mensen vanuit hun positie die beoogde stap verder komen, praten wij over ‘succes’. Werken met mensen en ondersteunen in dat wat nodig is op die specifieke plek, daar gaat het ons om!

Visie en missie

Eurus voerde sinds de oprichting in 2008 vele burgerparticipatietrajecten uit voor een zeer brede range aan maatschappelijke onderwerpen. Daardoor beschikken we over zeer uitgebreide ervaring. Onze opdrachtgevers zijn ervan verzekerd dat we daadwerkelijk ieder participatieproces concreet maken. Dat doen we met de Methode Eurus. En daar vertellen we op deze pagina graag meer over.

Onze visie

Wij geloven in een maatschappij waar iedereen gelukkig kan zijn door écht samen te werken en de mens centraal staat in haar leefomgeving.

Onze missie

Wij werken aan een sociale, duurzame en veilige leefomgeving omdat we overtuigd zijn van de kracht van samenwerken en de kracht van de samenleving. We verplaatsen ons in alle belangen van de maatschappij en bewegen ons op het snijvlak van overheid, organisatie en bewoner. We werken vol enthousiasme aan vertrouwen waarin we oog en oor hebben voor alles wat leeft en speelt.

Eurus, een bijzondere naam

Eurus is voor Rudi en Henk, als geboren en getogen Twentenaren, een bij hun intenties passende naam. Het is namelijk de Latijnse versie van het Griekse Euros, die in de Griekse mythologie een van de windgoden (Anemoi) was en wel de god van de oostenwind. Eurus is de zoon van Eos, de dageraad, en Astraeus. En een mooie oostenwind is Eurus sinds 2008 zeker!

Het logo van Eurus sluit hier perfect op aan.

 

De methode Eurus

De Methode Eurus

Bij burgerparticipatie gaat het om het betrekken van burgers. Dat lijkt eenvoudig, maar iedere maatschappelijk kwestie vraagt echt een geheel eigen participatie-aanpak. Bij Eurus werken we volgens een in eigen beheer ontwikkelede methode, de Methode Eurus. Belangrijk onderscheidend element hierin is dat wij standaard werken van onderaf; de mensen over wie het gaat zijn het uitgangspunt. Meestal verloopt een proces met de Methode Eurus in het begin wat langzamer dan gebruikelijk, maar is de succesfactor uiteindelijk hoger dan gemiddeld.

Lees meer

De kennis die Eurus biedt

De professionals van Eurus hebben een achtergrond in de zakelijke dienstverlening én non profit sector. Daarnaast beschikken ze over ruime ervaring met burgerparticipatie en welzijnswerk.
Uiteraard speelt actuele wet- en regelgeving een rol bij de voorbereiding van welzijnstrajecten. Ook daar houden we bij Eurus rekening mee. Bij Eurus zetten we ons altijd vanuit professionaliteit in voor de samenleving.

We geven de voorkeur aan een zakelijke aanpak van welzijnswerk. We houden ons houden aan gemaakte afspraken, we zijn prijs- en tijdbewust en zijn er wanneer het nodig is. Welzijnswerk houdt zich namelijk niet aan kantooruren. Daarom luisteren we altijd naar burgers en/of bewoners om te weten wanneer er wat kan gebeuren. Kortom, Eurus zet alles in werking om welzijnswerk te accelereren.

Goed om te weten is dat Eurus een volledig Twentse organisatie is. We kennen en begrijpen de mentaliteit van de Twentenaren en we spreken de taal. En uit ervaring weten we dat die Twentse mentaliteit ook buiten de Twentse grenzen goed werkt bij welzijnsprojecten.

Wij staan voor je klaar..

Eurus staat met optimale expertise op het gebied van welzijn in de kern van de maatschappij om mensen maximaal met elkaar samen te laten werken.

Dit zijn onze professionals:

Elise Olde Monnikhof

Projectleider en adviseur burgerparticipatie

  Elise@eurus.nl

Rudi Theunissen

Projectleider samenlevingsopbouw

  Rudi@eurus.nl

Daniel Vossebeld

Projectleider en adviseur burgerparticipatie/ energietransitie

 Daniel@eurus.nl

Henk Kosterink

Strategisch beleid

  Henk@eurus.nl

Silvia Huiskamp

Procesbegeleider en Social worker

  Silvia@eurus.nl

Pien Korenblik

Afstudeerstudent Urban Studies – Ruimtelijke Ordening en Planologie

Pien@eurus.nl

Peter Blaauw

Systeembeheerder

  P.blaauw@datablue.nl

Esther Vedders

Afstudeerstudent Urban Studies – Ruimtelijke Ordening en Planologie

  Esther@eurus.nl

Neem contact met ons op voor vragen

Eurus beschikt over een schat aan ervaring als het om welzijnswerk gaat. We helpen u graag!