Bewonersbedrijf Berflo Bedrijf Hengelo (Ov)

De start van het inmiddels bruisende bewonersbedrijf Berflo Bedrijf in Hengelo

De start van het inmiddels bruisende bewonersbedrijf Berflo Bedrijf in Hengelo gaat terug naar 2014. Toen nam de wijkraad Berflo Es samen met het LSA*, Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners, het initiatief hiervoor. Frank Eekelder, partner bij Eurus, leidde als zakelijk leider het economische deel in goede banen.

Het Berflo Bedrijf is een organisatie van, voor en door bewoners uit de wijk Berflo Es. Het doel van dit bedrijf is om samen met de bewoners de wijk mooier en schoner te maken én de leefbaarheid te versterken. Er zijn initiatieven op zowel sociaal als fysiek en economisch gebied. De activiteiten moeten ervoor zorgen dat de Stichting renderend is en daardoor blijvend kan werken aan een bruisend Berflo Es. Het Berflo Bedrijf bestaat inmiddels uit meer dan 50 buurtbewoners die samen werken aan de wijk.

Om tot dit bloeiende Berflo Bedrijf te komen is het nodige werk verzet. De wijkraad Berflo Es stelde samen met zakelijk leider Frank Eekelder in 2013 een groep samen om de basis uit te werken. Ruim een jaar en vele brainstormsessies verder stond er een volledig uitgewerkt ondernemersplan 2014-2016.

Samen met de LSA, het bouwfonds, de postcode loterij en het ministerie van Binnenlandse Zaken kwam in 2014 ook het startgeld bijeen om daadwerkelijk een Bewonersbedrijf te beginnen. Berflo Bedrijf is gestart bij de Speeltuin Twekkelerwegkwartier waarin het gebruik maakte van enkele ruimten. Vrij snel daarna werd, samen met een huisarts, in de wijk een leegstaande basisschool aangekocht waarvan de Gemeente Hengelo eigenaar was. Doordat ook drie zorginstellingen aanhaakten werd het mogelijk de daarvoor benodigde hypotheek af te sluiten.

Frank Eekelder blijkt als zakelijk leider voor Berflo Bedrijf vanaf het begin een goede match en hij krijgt al snel het vertrouwen van de betrokkenen. Als ‘duizendpoot van huis uit’ neemt hij een uiterst divers en uitdagend takenpakket op zich. Hij weet ideeën en vragen van bewoners om te zetten in haalbare projecten. Hij ondersteunt de bedrijfsvoering van de organisatie, inclusief het personeelsbeleid, en staat in voor de uitvoering van het zakelijk beleid dat samen met het bestuur is uitgezet. Hij coördineert, consolideert en controleert de zakelijke en administratief ondersteunende activiteiten van het Berflo Bedrijf. Hierdoor blijft het mogelijk, uiteraard in overleg met het bestuur, het juiste kader te bepalen, in termen van personeel, middelen en budget, waarbinnen de activiteiten van de Stichting kunnen plaatsvinden. Bovendien is er zo controle op de ontwikkelde doelstellingen op korte, middellange en lange termijn.
Frank fungeert als contactpersoon voor opdrachtgevers, betrokken partners en coproducenten. Daarnaast zoekt hij tijdens zijn functie als zakelijk leider naar coproducenten en investeerders om de toekomst van Berflo Bedrijf zeker te stellen.

Berflo Bedrijf is uitgegroeid tot een laagdrempelig initiatief waar wijkbewoners graag komen voor een kop koffie, een bord soep of een activiteit. De producten en diensten die het Berflo Bedrijf biedt, zijn onder meer het geven van geheugentrainingen, het gebruik maken van een elektrische auto voor en door wijkinwoners, het kopen van tweedehands kleding in het winkeltje, er zijn verschillende zorgdiensten, waaronder die van het Rode Kruis, TMZ en Buurtzorg en wijkbewoners kunnen er ruimte huren. De gemeenschappelijke ruimte dient als huiskamer voor de buurt.

Berflo Bedrijf is, anno 2018, een volwassen zelfvoorzienende organisatie. Frank Eekelder van Eurus heeft hiervoor de basis gelegd en zijn taak tot een goed einde gebracht en vol vertrouwen overgedragen aan het bestuur.

*Het LSA is een organisatie gericht op bewoners om hun eigen wijk te laten ontwikkelen.

www.lsabewoners.nl