Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Bewonersinitiatief De Hagedoorn

De feestelijke opening door de Almelose Burgemeester Gerritsen op 2 december 2018 was voor alle betrokkenen van bewonersinitiatief de Hagedoorn een prachtige kroon op heel veel werk. De Hagedoorn groeide in 2018 van een veelbelovend bewonersinitiatief in het Almelose Nieuwstraatkwartier in sneltempo uit tot een laagdrempelige en goedbezochte ontmoetingsplek.

Een bijzonder bewonersinitiatief

De leegstaande Hagedoornschool in het Almelose Nieuwstraatkwartier is diverse buurtbewoners zomer 2016 een doorn in het oog. Ze willen dit gebouw graag behouden én inzetten voor de wijk. De gemeente Almelo voelt hier wel voor. Eurus neemt de uitdaging aan om de economische en financiële haalbaarheid te onderzoeken en eventueel uit te werken. Na de nodige inspanningen van diverse partijen volgt in december 2018 de officiële opening door de Almelose burgemeester Gerritsen. De doelstelling om een duurzaam bewonersinitiatief te realiseren is behaald.

Wat vooraf ging

Een fusie maakte de Almelose Hagedoornschool in 2016 werkloos. Al snel komt een aantal buurtbewoners met ideeën waardoor dit gebouw een wijkfunctie kan krijgen. De gemeente Almelo wil de nieuwe plannen steunen, maar wil duidelijkheid over de haalbaarheid ervan. De nieuwe activiteiten in de school moeten de leefkwaliteit in de buurt helpen verhogen én ze meehelpen in het ombuigen van het negatieve imago van de wijk Nieuwstraatkwartier. Aan Eurus de taak de mogelijkheden te onderzoeken.

Haalbaarheids- en activeringsonderzoek

In oktober 2017 start Eurus een haalbaarheids- en activeringsonderzoek. Belangrijk is helder te krijgen welke rol (maatschappelijke) partners werkzaam in de wijk en bewoners van het Nieuwstraatkwartier kunnen en willen spelen. Een wijkbijeenkomst laat zien dat er voldoende animo is; zo'n dertig wijkbewoners, twaalf organisaties en diverse zelfstandig werkende professionals tonen belangstelling. Er ontvouwen zich mooie ideeën voor het leegstaande pand, die goed aansluiten bij de voorwaarden van de gemeente. Ook de gemeente Almelo denkt actief mee. De eerste stap op weg naar de Hagedoornschool 2.0 is gezet.
In december 2017 rondt Eurus de haalbaarheids- en activeringsfase af. In het gedegen advies richting de gemeente Almelo is ook de behoefte van de gemeente om meer zelfsturende buurten te realiseren met het eigenaarschap van het vastgoed bij externe partijen, meegenomen. Er volgt groen licht.

Goedbezochte ontmoetingsplek

Vanaf begin 2018 zet iedereen de schouders onder het initiatief. Er zijn diverse overleggen, er wordt geschilderd en geklust en nog meer overlegd. Nog voor de zomer van 2018 nemen de eerste partijen hun intrek in de Hagedoorn. Eurus begeleidt het bewonersinitiatief op de diverse fronten, economisch, sociaal en maatschappelijk.

De Hagedoorn groeide in 2018 van een veelbelovend bewonersinitiatief in het Almelose Nieuwstraatkwartier in sneltempo uit tot een laagdrempelige en goedbezochte ontmoetingsplek. De diverse maatschappelijke instellingen zijn te vinden in de voormalige lokalen. De open binnenruimte van het pand is voor en door bewoners. Alle partijen werken nauw samen met buurtbewoners aan het welslagen.

In de planning is opgenomen dat wijkbewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt hier de mogelijkheid gaan krijgen om door te stromen naar (vrijwilligers)werk.

Bij Boszhard, de tweedehands kledingwinkel in de Hagedoorn
De tweedehands kledingwinkel Bij Boszhard heeft een ruim aanbod van betaalbare kleding. En lekkere koffie!

Duurzaam vervolg

Tijdens het hele proces komt het onderwerp ‘duurzame energie’ steeds vaker ter sprake. Het gebouw is gedateerd en niet bepaald energiezuinig. Eurus neemt het initiatief en gaat samen met bewoners en diverse instellingen bekijken hoe het pand energieneutraal kan worden. Eind 2018 is ook hiervoor een oplossing uitgewerkt. Samen met de eerste energiecoöperatie Almelo gaat de Hagedoorn richting energieneutraal door het pand te voorzien van zonnepanelen die bovendien buurtbewoners kunnen voorzien van groene stroom.
Studenten van hogeschool Saxion ondersteunden het hele traject met onderzoeken naar haalbaarheid van de diverse invalshoeken.

Aankoop pand

Ook de organisatorische constructie van een BV-vorm, die Eurus in eerste instantie heeft opgezet, is uniek voor een bewonersinitiatief. Voor deze vorm is gekozen om de snelheid te kunnen waarborgen. Hierdoor kon het initiatief binnen een korte tijd opgezet worden en heeft de buurt direct profijt van alles wat de Hagedoorn te bieden heeft.
Uiteindelijk is er samen met Eurus een plan ontwikkeld om het pand in eigendom te krijgen van het bewonersinitiatief. Samen met de gemeente en een aantal financiële marktpartijen is ook dit naar ieders tevredenheid van de grond gekomen. De toekomst voor bewonersinitiatief de Hagedoorn is hiermee volledig in handen van de bewoners uit de wijk! Uiteraard blijven we vanuit Eurus aangehaakt én ondersteunen zo lang als nodig is.

In de diverse ruimtes van bewonersinitiatief de Hagedoorn zijn onder meer gevestigd:

Leger des Heils, Zelfregiecentrum ’s HeerenLoo, Fysio Almelo, Sportbedrijf Almelo, Buurtzorg Avedan, De Klup Twente/TAV, Buurtzorg Almelo Zuid, Provincie Overijssel/gemeente Almelo, Eurus