Aandacht die écht past, motiveert!

Sinds begin 2019 is in het centrum van Enschede een nieuw traject opgezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken in en bij onze samenleving

April 2019

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen echt wel graag deelnemen aan de maatschappij. Dat moeten we met ons allen mogelijk maken. Dat is de gedachte achter het activeringsproject in het centrum van Enschede. De eerste successen bevestigen deze denkwijze.

Sinds begin 2019 is in het centrum van Enschede een nieuw traject opgezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken in en bij onze samenleving. Door intensieve samenwerking tussen diverse partijen uit de welzijnssector, waaronder Eurus/Twentse Alliantie, krijgen mensen die het nodig hebben precies die middelen aangereikt waarmee ze zelf in actie kunnen komen. De start van het nieuwe traject was bij pension Vredenburg. Hier wonen zo’n 55 mannen, die om welke reden dan ook op straat zijn komen te staan. Veel van hen vinden het lastig om weer aansluiting te krijgen met de buitenwereld.

De bijeenkomsten die organisaties als Power, Leger des Heils, Humanitas en sportaal bij pension Vredenburg hielden waren een schot in de roos. Diverse bewoners voelden zich gemotiveerd om naar het inloopspreekuur in het wijkcentrum te komen om te zien wat ze konden gaan doen. Vervolgens krijgen ze ondersteuning op hun eigen niveau. Hierdoor kunnen ze op een positieve manier weer actief deelnemen in de maatschappij. Ongeacht of dit via nu (sport)activiteiten, (vrijwilligers)werk of een opleiding/leertraject is. Iedere stap naar een actief leven, is een goede!

Op 4 april jl. was het de beurt aan Avanti Wilskracht om een presentatie te geven. Deze keer betrof het mogelijke activiteiten bij de voetbalvereniging. Voor deze presentatie zaten zeven belangstellenden klaar in de kantine. Twee van hen waren gelijk geïnteresseerd en hebben direct vervolgafspraken gemaakt. Het verhaal van Avanti maakte twee andere bewoners enthousiast om aan de slag te willen. Zij kwamen met eigen ideeën voor activiteiten, zoals meehelpen met het project ‘Bothoven Schoon’ en zelf weer een sport oppakken. De andere heren wisten nog niet goed wat ze wilden, maar gaven aan graag weer actief te willen zijn. Er werd gedacht in de richting van een opleiding die tot een betaalde baan kan leiden.
Ook deze bewoners zijn uitgenodigd op het inloopspreekuur.

Onze conclusie tot nu toe, is dat de juiste steun in de rug meer dan welkom blijkt. Het is prachtig om te zien dat deze eerste bijeenkomsten bij pension Vredenberg zoveel resultaat opleverde!

Spreekt dit project je aan en heb je kwaliteiten om mensen te helpen bij het ontdekken wat ze graag zouden willen doen? De Twentse Alliantie is nog op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om mensen de motiveren en activeren.
Ben je geïnteresseerd om te helpen? Neem dan contact op met Astrid Hasperhoven: astrid@eurus.nl of via 06 5158 3015