Advies nationale ombudsman sluit aan op werkwijze Eurus!

Ook roept de ombudsman overheidsinstanties op om te bekijken wat er in de organisatie nodig is om burgerinitiatieven serieus te nemen

April 2018

Behoorlijk overheidsoptreden bij burgerinitiatieven is voor alle betrokken partijen van belang. De nationale ombudsman adviseert in een recent gepubliceerd artikel dan ook dat overheidsinstanties aan de hand van een aantal uitgangspunten bij zichzelf moeten nagaan hoe ze ervoor staan.

Ook roept de ombudsman overheidsinstanties op om te bekijken wat er in de organisatie nodig is om burgerinitiatieven serieus te nemen. Om de genoemde uitgangspunten voor burgerinitiatieven in de praktijk te brengen komt de ombudsman in dit artikel met een aantal aanbevelingen. Lees het hele artikel: https://www.nationaleombudsman.nl/burgerinitiatief.

Wie direct aan de slag wil met de adviezen van de nationale ombudsman kan bij Eurus terecht. Wij werken sinds onze start in 2008 vanuit het uitgangspunt ‘Eigenaarschap bij de burger’!
Wij helpen iedere overheidsinstantie die de adviezen van de nationale ombudsman wil opvolgen met onze jarenlange ervaring graag op weg.