Berkum energieneutraal 2025

Samen met partners kijkt Eurus terug op een succesvolle avond waardoor de plannen voor een energieneutrale samenleving in een volgend stadium kunnen komen

Oktober 2018

De energie-neutrale samenleving is een onderwerp dat leeft onder bewoners in Berkum. Dat bleek dinsdagavond 30 oktober 2018 toen bij de tweede informatieavond zelfs meer bewoners dan op de eerste avond kwamen. Met deze avond werd in Berkum een flinke stap gezet richting de energie-neutrale samenleving in 2025.

Samen met partners kijkt Eurus terug op een succesvolle avond waardoor de plannen voor een energieneutrale samenleving in een volgend stadium kunnen komen. De 250 aanwezige bewoners stonden positief tegenover de plannen en wisten elkaar onderling ook te enthousiasmeren over duurzaamheid.
Binnen gemeente Zwolle is de wijk Berkum de eerste wijk die heel concreet plannen gaat maken over hoe energie besparen, hoe energie opwekken en hoe huizen verwarmen. Dit jaar wordt er een uitvoeringsplan opgesteld. In dit plan komt te staan hoe Berkum energieneutraal kan worden in 2025. Wijkbewoners zijn hier intensief bij betrokken en praten en beslissen mee.
Eerder dit jaar zijn er een paar kleinere bijeenkomsten met wijkbewoners georganiseerd en op 4 juli volgde een grote bewonersavond waar 200 wijkbewoners bij aanwezig waren.
De projectgroep maakt op basis van alle input verschillende scenario’s en stelt van daaruit pakketten samen waar bewoners straks uit kunnen kiezen.