Bewonersinitiatief de Hagedoorn officieel eigenaar van het pand

In 2 jaar tijd is het pand door wijkbewoners – met ondersteuning van Eurus - omgevormd naar een ontmoetingsplek voor de buurt

Juli 2019

Met de handtekening die de Almelose burgemeester Arjen Gerritsen dinsdagmiddag 9 juli 2019 onder de koopovereenkomst plaatste, komt de Hagedoorn officieel in handen van Stichting Bewonersinitiatief De Hagedoorn. Door eigenaar van het pand te worden kan het bewonersinitiatief zich verder ontwikkelen naar een bruisende ontmoetingsplek in de wijk waar iedereen zich welkom voelt en een bijdrage kan leveren.

De Hagedoorn, gelegen aan de Wilgenstraat in Almelo, was eigendom van de gemeente Almelo. Er is de afgelopen tijd door het bestuur, de gemeente en Eurus echter hard gewerkt aan de juiste constructie om het pand in eigendom van het bewonersinitiatief te krijgen. Dat dit tot ieders tevredenheid gelukt is, was aanleiding om van de ondertekening van de koopovereenkomst een feestelijk moment te maken. Dit unieke moment vond daarom plaats onder toeziend oog van veel belangstellenden. De Hagedoorn is nu namelijk volledig VAN, voor en door de bewoners.


Op de foto: Jeannette Tijhof tekent namens het bestuur van Stichting Bewonersinitiatief de Hagedoorn. Burgemeester Gerritsen (L), initiatiefneemster Liesbeth Krol en mede-bestuurslid André Jansen (r) kijken toe.

De Hagendoornschool sloot in de zomer van 2016 haar deuren als basisschool. Een aantal buurtbewoners heeft toen het plan opgevat om het gebouw te gebruiken voor de buurt. In 2 jaar tijd is het pand door wijkbewoners – met ondersteuning van Eurus – omgevormd naar een ontmoetingsplek voor de buurt. Verschillende organisaties huren nu een ruimte in het pand, zij hebben een aanbod of organiseren activiteiten voor en samen met buurtbewoners. Alle ruimtes in het pand zijn verhuurd aan organisaties die een meerwaarde hebben voor de wijk en er is zelfs een wachtlijst.

In de tussentijd voerde Eurus een haalbaarheidsonderzoek uit naar mogelijkheden voor een rendabel toekomstig beheer en gebruik van het pand. Gebleken is dat het bewonersbedrijf met sociale, fysieke en economische initiatieven rendeert. Zowel financieel (voldoende huurinkomsten) als in de maatschappelijke waarde voor de wijk. Tot nu toe huurde het bewonersinitiatief het pand.

Meer weten over het opzetten van een bewonersbedrijf? Neem contact op met Eurus: frank@eurus.nl