De Hagedoorn eerste Nederlandse bewonersinitiatief dat energieneutraal wordt

Samen met Eurus werken de initiatiefnemers van bewonersinitiatief de Hagedoorn het plan uit om het pand volledig energieneutraal te maken

December 2018

De opening door burgemeester Arjen Gerritsen op zaterdag 1 december 2018 was voor bewonersinitiatief de Hagedoorn de kroon op alle werkzaamheden. Maar voor de initiatiefnemers is dit geen eindstation; de volgende stap is alweer genomen. Samen met Eurus is het proces in gang gezet om het pand energieneutraal te maken én bovendien buurtbewoners te voorzien van energie.

De voormalige basisschool de Hagedoorn kwam enkele jaren geleden, door fusies, leeg te staan. Buurtbewoners wilden het pand graag behouden voor de buurt en kwamen in actie.
In opdracht van de gemeente Almelo startte Eurus in oktober 2017 een haalbaarheid- en activeringsonderzoek met betrekking tot de mogelijke invulling van de Hagedoornschool ten gunste van de wijk Nieuwstraatkwartier. In de eerste fase is onder andere onderzocht welke rol (maatschappelijke) partners werkzaam in de wijk en de bewoners van het Nieuwstraatkwartier kunnen en willen spelen. Daarna is, ook samen met Eurus, hard gewerkt aan de verwezenlijking van alles plannen.
Inmiddels zijn alle lokalen gevuld met maatschappelijk organisaties die, zonder uitzondering, een positieve bijdrage aan de wijk leveren. In het midden van het pand staat dagelijks koffie en thee klaar voor buurtbewoners die aan de gezellige tafel met elkaar in gesprek kunnen. Daarnaast biedt deze ruimte volop mogelijkheden voor buurtbewoners om eigen activiteiten te ontwikkelen. De Hagedoorn is voor 100% een bewonersinitiatief voor en door de wijk geworden. Eurus ondersteunt de Hagedoorn ook de komende tijd bij de ontwikkelingen, zodat het een succes voor de wijk is en blijft.

Bij de Hagedoorn is ondertussen de focus op ‘energieneutraal’ gelegd. Samen met Eurus werken de initiatiefnemers van bewonersinitiatief de Hagedoorn het plan uit om het pand volledig energieneutraal te maken én om buurt bewoners de mogelijkheid te bieden groene stroom via de Hagedoorn te betrekken. Eurus betrekt studenten Urban Studies van de Hogeschool Saxion bij het project om alle (on)mogelijkheden goed in kaart gebracht te brengen.

De Hagedoorn is samen met Eurus hard op weg om het eerste energie-neutrale bewonersinitiatief in Nederland te worden!