Energietransitie, ook een uitdaging voor Overijsselse gemeenten

De Energietransitie grijpt flink in de leefomgeving van mensen in

Oktober 2018

De Energietransitie grijpt flink in de leefomgeving van mensen in. Iedere Nederlandse gemeente staat op dit moment voor de grote taak een goede strategie voor deze transitie samen te stellen. Dat vereist zowel een regionale als een wijkgerichte visie. En gezien de impact vraagt deze transitie echt om ruimte voor democratische besluitvorming voor inbreng en alternatieven vanuit burgers en lokale initiatieven.
De provincie Overijssel heeft een subsidiebudget beschikbaar gesteld om de energietransitie bij gemeenten in de provincie Overijssel op de juiste wijze van de grond te krijgen.

Eurus heeft de expertise én praktijkervaring om het proces van deze transitie in de praktijk goed te laten verlopen. Wacht niet te lang met het bellen van Rudi Theunissen van Eurus!