Eurus aan de slag bij Provincie Overijssel

Buurtprocesbegeleider in de provincie Overijssel

Oktober 2017

In samenwerking met Buurkracht.nl is Rudi Theunissen begonnen als buurtprocesbegeleider in de provincie Overijssel. De opdracht bestaat vooral uit het activeren van buurten en wijken in Overijssel op het gebied van duurzaamheid, en te komen tot buurtteams die als hoofddoel hebben investeren in duurzame wijken.

In onder andere Almelo en Olst/Wijhe zal worden gewerkt aan het activeren van bewoners, die bereid zijn om samen actie te ondernemen om huizen/buurten te verduurzamen. Deze te vormen buurtteams zijn de basis voor het verder betrekken van buurten en daarna nemen van maatregelen op het gebied van isolatie en energiegebruik.

Het betrekken van bewoners bij hun omgeving en bewust maken van de rol die men daarin kan hebben om onze planeet ook voor de toekomst te behouden, is een belangrijke opgave van de provincie. Buurkracht.nl werkt al op dat vlak en is samen met de provincie opdrachtgever.

Een uitgelezen opdracht voor Eurus: het vinden, activeren, toeleiden en organiseren van bewoners is ons sterke punt!