Eurus aan de slag met ABCD in Apeldoorn (2)

Rudi heeft een paar weken geleden een stuk geschreven over onze samenwerking met Gemeente Apeldoorn, dit is het vervolg hierop.

Een paar weken geleden schreef ik over hoe Eurus samen met TriMotion voor de gemeente Apeldoorn bezig is met vitale wijken. Een mooie ontwikkeling en fijne opstelling van Apeldoorn om echt te gaan kiezen voor de samenleving. En daarmee samen te werken. En nog verder te gaan dan samenwerken: de buurt aan zet te krijgen! Dat is ook meteen een prachtige benaming voor wat je met elkaar aan het doen bent.

Dat is eigenlijk ook wel weer terug naar de basis. Helemaal niet dat vroeger van alles beter was, maar er zijn belangrijke elementen van vroeger die in de tegenwoordige tijd voor veel verbetering kunnen zorgen. Zoals samenleven, zorg voor elkaar, eigen verantwoordelijkheid. Door alle ontwikkelingen in de afgelopen decennia (vele decennia…) zijn veel van deze kernwaarden helaas door de systeemwereld overgenomen. Niet vanuit eigenbelang of wantrouwen, maar omdat de antwoorden op de veranderende samenleving er niet zomaar waren, en de systeemwereld zocht naar oplossingen. Zorg voor elkaar is daardoor veranderd in zorg door het systeem.

En dat is nou net waar de werkwijze van Eurus, samen met TriMotion, het verschil maakt. Wij zorgen niet voor zorg voor mensen, maar zorgen ervoor dat de mensen zelf weer hun verantwoordelijkheid nemen. En voor elkaar zorgen. Dit is dan ook meteen weer het verschil tussen zorg en welzijn. En dat is waarom wij onze “welzijn” werkwijze anders noemen, namelijk “urban”. Urban gaat niet over steden, het gaat over mensen die in gemeenschappen samenleven. En juist daarin zit de winst die we tegenwoordig met elkaar kunnen maken, die zit niet in geld of middelen maar in weer leren om naar elkaar om te kijken en elkaar te helpen. Dat is namelijk voor iedereen bereikbaar en kan op heel veel onderwerpen.

Daarom noemen wij ons urban professionals. De schakel die voortkomt uit de samenlevingsopbouw en zich afspeelt in de hedendaagse samenleving, de spil tussen de systeemwereld en de leefwereld. Die de systeemwereld erop wijst dat ze veel te veel van de burger hebben overgenomen, en de leefwereld op de kans wijst om veel verantwoordelijkheid weer terug te nemen. Dat levert aan beide zijden dan nog weer meer kansen op! We helpen gemeenschappen om dit te kunnen en te durven. Bij de vitaliteitsagenda’s in Apeldoorn gaat er geen letter naar de gemeente zonder dat de bewoners zich hier helemaal in kunnen vinden. Deze ‘buurtagenda’ is van de buurt. En in Hengelo investeren we samen met de vrijwilligers van de energiecoöperatie Energie van Hengelo in lokaal eigenaarschap.

Dat is waar het om draait, burgers en bewoners die zich eigenaar voelen en weten! Van hun leefomgeving, van hun wonen: van hun leven. En dus kiezen voor de zorg voor zichzelf en de gemeenschap waar ze deel van uitmaken. Dat is de winst waar het om draait.

Rudi Theunissen, Eurus, april 2023.

#burgerparticipatie #eurus #ABCD #assedbasedcommunitybuilding