Eurus aan de slag met ABCD in Apeldoorn

Rudi vertelt over hoe community building, samen met de buurtbewoners aan de slag in de wijk, echt iets van nu is. Of misschien niet alleen van nu.

Eurus aan de slag met ABCD in Apeldoorn.

Heel lang geleden studeerde ik af als opbouwwerker aan de sociale akademie. Echt, zo schreef je dat toen nog. Later werd dat vervangen door community building, een volgens velen veel betere term. Hipper, internationaler, meer omvattend misschien wel. Maar de inhoud van het vak bleef gelukkig hetzelfde: mensen steunen om het zelf te kunnen. En of je dat nou doet als community builder of als opbouwwerker maakt echt niks uit, zeker niet voor de mensen waar je mee samen werkt in de wijk.

Met Eurus gebruiken we alle ervaring die ik en mijn collega’s in dit vakgebied in tientallen jaren hebben opgedaan in deze samenlevingsopbouw. Als opbouwwerker in ‘krachtwijken’, als wijkregisseur bij een gemeente, als stadsdeelcoördinator, samenwerkend met groepen burgers die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.
En juist dat steuntje, om als buurt of gemeenschap weer zelf aan het roer te komen en door middel van eigen inzet samen met medebewoners de leefbaarheid ter hand te nemen, wordt gelukkig weer gezien als een van de belangrijkste pijlers voor goede leefomstandigheden.

Zeker ook door de gemeente Apeldoorn, waar Eurus al een paar jaar mee samenwerkt om zicht te krijgen op de vitaliteit van buurten en wijken. Daar moeten dan ook vervolgstappen gezet worden, en nu mogen we in de buurt de Horsten de komende tijd aan de slag gaan om samen met de bewoners te werken aan een sterke buurt. Waar bewoners elkaar nog meer gaan kennen, elkaar gaan helpen, zichzelf inzetten voor medemensen en omgeving. Een prachtige opgave, want het is bewezen dat een buurt met zoveel mogelijk actieve relaties leidt tot een gemeenschap die sterker is en zelf veel aankan. De werkwijze Asset Based Community Development (ABCD) is hiervoor ons uitgangspunt, een prachtige manier van samenwerken met bewoners en versterken van de buurtgemeenschap.

En nu komt wat we ooit leerden over samenlevingsopbouw weer helemaal terug in de werkwijze ABCD. Het is ons als Eurus op het lijf geschreven en we gaan hier met veel plezier mee aan de slag. Onze jarenlange ervaring op het gebied van samenlevingsopbouw zorgt ervoor dat we in staat zijn er een prachtige en kansrijke samenwerking van te maken. De contacten met de buurtraad zijn gelegd, de samenwerkingspartners zitten op 1 lijn voor de aanpak en op 27 maart zijn we bij de buurtavond in de OBS de Horst om bewoners verder te leren kennen.
En dan samen aan de slag!! #communitybuilding