Eurus aan het werk in Borne!

In opdracht van Royal Haskoning DHV voert Eurus het communicatie- en participatietraject

Juni 2016

In opdracht van Royal Haskoning DHV voert Eurus het communicatie- en participatietraject met de betrokkenen uit in het project Verbindingsweg met spooronderdoorgang voor de Gemeente Borne.
Na de zomer gaan wij in gesprek met omwonenden, grondeigenaren en andere belanghebbenden.

Wij zijn erg blij met deze opdracht, en zullen ervoor zorgen dat iedereen die belang heeft, zijn bijdrage aan de ontwikkeling kan leveren.

Voor meer informatie leest u het Persbericht waar in onderstaande link naar verwezen wordt.
http://www.borne.nl/actueel/nieuws/railinfra-solutions-verzorgt-ontwerp-verbindingsweg