Eurus en Trimotion beklinken unieke samenwerking!

Partnerschap Eurus en Trimotion

Mei 2020
Voor bewoners uit de Zeeheldenbuurt in Geleen (gemeente Sittard-Geleen) én die in de Apeldoornse wijk Woudhuis gaan binnenkort bijzondere participatietrajecten van start. De wijkwelzijnswerkers van Eurus en de service designers van TriMotion bundelen hun krachten om burgerparticipatie naar een significant hoger niveau te brengen.

Deze tijd met het coronavirus, de energietransitie en veranderingen in het sociale domein, maakt creatief: samenwerken biedt meer kracht. Omdat de intrinsieke motivatie van TriMotion en Eurus -‘buren’ in het Hengelose Hazemeijer complex- op één lijn ligt en we elkaar op de juiste elementen kunnen ondersteunen, ontstaat er een krachtig partnerschap: Eurus heeft veel kracht en ervaring in participatietrajecten en weet mensen als geen ander actief te betrekken door de wijk in te gaan met de juiste methodiek en middelen. – TriMotion is een kei in creatieve technologie. Gamification, 3D animaties, ICT ondersteuning en storytelling worden ingezet om complexe vraagstukken een menselijke maat te geven.
De combinatie van onze twee krachten blijkt het antwoord voor diverse gemeenten. We starten met Sittard-Geleen en Apeldoorn.

Sittard-Geleen, herontwikkelingsopgave Zeeheldenbuurt
Bewoners uit de Zeeheldenbuurt mogen de nieuwe inrichting van hun buurt gaan ontwerpen. Vernieuwing is noodzakelijk omdat de vele, ooit door DSM, geplante bomen zo groot zijn dat ze overlast geven en verwijderd moeten worden. Vanuit het participatietraject hoopt de gemeente op meer inzicht in wat in deze wijk leeft.

Eurus legt de contacten met bewoners en activeert hen. TriMotion verzamelt harde data over de wijk en combineert deze met zachte data uit bewoners-sessies. Zo ontstaat een compleet beeld dat gemakkelijk in beeld te brengen is. Vervolgens gaan bewoners samen met Eurus en TriMotion aan de slag met verdere ontwikkeling.

Apeldoorn, Woudhuis
De actieve betrokkenheid van bewoners bij hun woon- en leefomgeving in de Apeldoornse wijk Woudhuis is achteruit gegaan. De gemeente wil dit proces graag keren. Om te weten op welke wijze, is juiste informatie nodig. Eurus zorgt voor persoonlijke gesprekken en gerichte bijeenkomsten. TriMotion ontwikkelt een Buurt App waarmee bewoners zelf het ecosysteem van hun wijk kunnen bouwen. Hiermee ontstaat er een gevisualiseerd inzicht over wat er leeft en speelt in de wijk en wat er allemaal al gebeurt.

Hoewel de data waarop we daadwerkelijk de wijken in kunnen nog geprikt moeten worden, zijn we gestart met de voorbereidingen voor beide trajecten.

Meer informatie:

Eurus, Rudi Theunissen: rudi@eurus.nl of 06 539 917 22
Trimotion, Hans Oude Avenhuis: 
hallo@trimotion.nl of 08 500 277 54