Eurus ondersteunt Buurtboerderij ’t Volbert, Enschede Oost

Eurus is sinds 1 januari 2016 bezig in de drie wijken Velve-Lindenhof, 't Ribbelt-Stokhorst en Varvik-Diekman

Juli 2016

Eurus is sinds 1 januari 2016 bezig in de drie wijken Velve-Lindenhof, ’t Ribbelt-Stokhorst en Varvik-Diekman in stadsdeel Oost vanuit het Budget Burgerkracht van de Gemeente Enschede. Onlangs hebben wij de kansen en mogelijkheden gepresenteerd aan de Gemeente.

Wij zien meerdere kansen in Enschede Oost. Een van die kansen is het ontwikkelen van een prachtig duurzaam bewonersinitiatief van en voor de wijk ’t Ribbelt-Stokhorst, Boerderij ’t Volbert. De Stichting en de wijk Stokhorst zijn samen eigenaar van ’t Volbert. Een heldere visie, uitgedragen door een slagvaardig bestuur dat bereid is als initiatiefnemer/opdrachtgever te willen opereren, kan leiden tot een prachtige ontmoetingsplek van, voor en door bewoners van deze wijk.

Wij spannen ons met alle partijen in om vanuit Burgerkracht een duurzaam bewonersproject neer te zetten in de wijk Stokhorst. Het einddoel in deze is een

project te ontwikkelen dat (op termijn) onafhankelijk van subsidies kan opereren ten gunste van de wijk en haar bewoners. Hierbij sluit het maatschappelijk verantwoord ondernemen naar het model waarop bewonersbedrijven opereren goed aan.

Binnenkort leest u meer over de andere projecten waar we samen met bewoners en wijkpartners mee bezig zijn in Enschede Oost.

Meer info? Neem contact op met Eurus, info@eurus.nl.