Informatie- en meedenkavonden Borne van start

Na de zomer is Eurus begonnen met het voeren van individuele gesprekken met belanghebbenden en grondeigenaren in Borne

Oktober 2016

Na de zomer is Eurus begonnen met het voeren van individuele gesprekken met belanghebbenden en grondeigenaren in Borne om inzicht te krijgen in de visie van de verschillende mensen ten aanzien van de aan te leggen Verbindingsweg en eerste spooronderdoorgang.

Op 3 oktober was het de avond om de inwoners van de gemeente Borne te informeren en mee te nemen in het proces. Onder leiding van Eurus werd in een gezamenlijk deel vertelt aan de ruim 200 aanwezigen over het door de gemeenteraad genomen besluit, de planning voor de komende tijd en de rol van de Bornse gemeenschap.

Aan een drietal informatietafels konden mensen vragen stellen over het communicatie- en participatietraject, verkeer en ontwerp en de bestemmingsplanprocedure. Tevens konden mensen zich inschrijven voor de verschillende meedenkavonden.

Twaalf en dertien oktober vonden de eerste meedenkavonden plaats. Op deze avonden werden in groepen meerdere ontwerpvarianten uitgetekend en bediscussieerd. Beide avonden leverden een goed beeld op van de kijk van mensen op de Verbindingsweg en spooronderdoorgang.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.