Kick-off participatietraject ‘Samen Anklaar’

We gaan als een speer!

We gaan als een speer! Inmiddels zijn we begonnen aan ons zevende traject in het kader van de Vitaliteitsagenda’s in Apeldoorn. De zevende wijk die op de planning staat is Anklaar. De afgelopen twee jaar is het project flink uitgebreid en doorontwikkeld. We hebben gedurende de projecten in veel verschillende wijken continu gesleuteld en verbeterd waardoor we een mooie optimaliseringsslag hebben gemaakt. Maar we zien nog steeds veel kansen om uit te breiden en verder te ontwikkelen. Ieder traject vraagt natuurlijk om maatwerk en een adaptieve werkhouding. We hopen dat we de nog veel meer mooie participatietrajecten in Apeldoorn mogen opzetten! Meer weten over onze trajecten in Apeldoorn? Lees hier verder (linkje project Apeldoorn)