Sociale hypotheek als aanjager voor sociale verbindingen

Het verdwijnen van kerkgebouwen uit lokale gemeenschappen is een aderlating voor de lokale samenleving

Het is steeds duidelijker dat de verdwenen sociale verbindingen in buurten, wijken en dorpen leidt tot vergaande problematiek. Veel bewoners willen wel meer contact en zaken zelf oppakken, maar weten niet hoe. De sociale hypotheek is een perfect middel om hiervoor in te zetten.

De sociale hypotheek is gebaseerd op de sociale inspanning die de buurt of wijk geeft als zekerheid op een door de overheid verstrekte lening die bijvoorbeeld gebruikt wordt om een onroerende zaak gerealiseerd te krijgen of in stand te houden. Gelukkig hebben we in Nederland op diverse plekken onroerend goed dat perfect is in te zetten voor nieuwe functies. Het is belangrijk dat we met ons allen kijken hoe we hier creatief handen en voeten aan kunnen geven in het kader van herstel van sociale verbindingen. Eurus denkt graag mee in dit soort trajecten. Neem bijvoorbeeld kerkgebouwen, waarover Rudi Theunissen van Eurus onlangs publiceerde op Opinie in Salland. Hier een samenvatting:

“Het verdwijnen van kerkgebouwen uit lokale gemeenschappen is een aderlating voor de lokale samenleving.” Theunissen schrijft dit naar aanleiding van de sluiting van kerken in de Sallandse dorpen.

Generaties lang zijn de kerkgebouwen van groot belang geweest voor de uitstraling, herkenbaarheid en verbindingen binnen de samenleving. Ze fungeerden als bakens in landschappen en steden, gaven de omgeving cachet en waren voor een groot deel van de bevolking het middelpunt van de contacten. De maatschappij verandert echter, en daarin ook de rol van kerk. Maar met het kleiner worden van het aandeel van de kerk in het maatschappelijk leven, komt ook het gebruik van het vastgoed onder druk te staan.

Maar juist niet alleen vanwege het vastgoed, maar ook het aansluiten van mogelijkheden die de gebouwen bieden bij sociaal-maatschappelijke opgaven is de motivatie voor behoud. En dus moeten we samen kijken naar de mogelijkheden die er zijn om de kerkgebouwen te behouden en de waardevolle maatschappelijke functie te (her)geven waar de lokale samenleving baat bij heeft. Het gaat uiteindelijk om de mensen, niet om de stenen.

Lees hier het hele artikel op de site van opinie in Salland