Twentse Alliantie aan de slag in Enschede Centrum, Oost en Noord

De Twentse Alliantie (Alifa, Eurus en Visier) gaat aan de slag met het wijkwelzijnswerk in Enschede

Juli 2017

De Twentse Alliantie (Alifa, Eurus en Visier) gaat van 2018 tot en met 2022 aan de slag met het wijkwelzijnswerk in de stadsdelen Centrum, Oost en Noord voor de gemeente Enschede.

De keuze is tot stand gekomen na een aanbestedingsprocedure waaraan ook inwoners via klankbordgroepen hebben meegedaan.
Deze vernieuwde aanbestedingsprocedure past binnen het Nieuw Enschedees Welzijn. Waarbij uitgegaan wordt van de energie van inwoners om hun eigen welzijn en die van hun mede-inwoners te vergroten. De gelijknamige nota geeft richting aan het welzijnswerk in de periode 2017 – 2022.