De methode Eurus

Eurus heeft veel ervaring met participatieprocessen en maakt deze altijd concreet. Dat doen we met de Methode Eurus. Belangrijk onderscheidend element hierin is dat wij werken van onderaf; de mensen over wie het gaat zijn het uitgangspunt. Meestal verloopt een proces met de Methode Eurus in het begin wat langzamer dan gebruikelijk, maar is de succesfactor uiteindelijk hoger dan gemiddeld.

Goede participatie maakt sterk!

Participatie leidt tot beter samenleven. Maar het is de bundeling van krachten die het voor ieder mens mogelijk maakt zichzelf in stand te houden en welzijn te ervaren. Dit verduidelijkt waarom welzijnswerk en participatietrajecten onschatbare economische waarde vertegenwoordigen.

Eurus heeft de specialisten én unieke middelen om via burgerparticipatie, overheidsparticipatie en burgerinitiatieven bewonersbedrijven en sociale ondernemingen te laten floreren tot een bloeiende wijkeconomie, energietransities tot ieders tevredenheid te laten verlopen en mensen in hun kracht te zetten.

Krachtenveldanalyse

Nadat er consensus is over de doelstelling en de ambitie vanuit de opdrachtgever is uitgesproken, start Eurus een krachtenveldanalyse. Hierbij gaan we uitgebreid het gesprek aan met de betrokken partijen. We inventariseren wat er speelt in een bepaald gebied; wie zijn de stakeholders, wie de gangmakers en wie bezwaarmakers. Op basis van deze gesprekken bekijken we wat mogelijk is. Hierbij is de ambitie van de opdrachtgever leidend, maar bepalen de doelgroepen het tempo.

Lees meer

Implementatie

Samen nemen we besluiten. Eurus zorgt voor de juiste specialisten en professionals voor het vervolg. Eurus begeleidt de processen en monitort of iedereen zich gehoord voelt. We slagen er altijd in om concreet te worden. Op basis van een gezamenlijk uitvoeringsplan gaan de handen uit de mouwen. Groepen bewoners, ondersteund door deskundigen, geven zelf vorm aan de plannen. Gedurende het hele traject zijn er evaluaties met álle betrokkenen en is er de mogelijkheid tot revisie op basis van actuele situaties.

Bewustwording

Het faciliteren van bewustwording bij alle betrokkenen is afhankelijk van de onderwerpen die er binnen een gebied spelen. We starten bijvoorbeeld bij mensen thuis, of organiseren een bewonersavond en/of een informatiemarkt. We kijken wie de sleutelfiguren binnen het gebied zijn en op welke wijze zij geneigd zijn aan te haken. In deze fase is het essentieel om de diverse deelnemers actief in hun kracht te zetten, zodat ze achter het plan kunnen staan. Eurus is tijdens het hele proces bewust ‘facilitator’. We houden de helicopterview over het proces en zitten zelf niet vooraan. Het is belangrijk dat betrokkenen dit met elkaar doen.

Continuïteit

‘Implementatie’ is voor Eurus geen eindstation! Meestal volgt hierna namelijk de meest essentiële periode: samen alle geïmplementeerde plannen stevig verankeren, waardoor gestelde doelen daadwerkelijk bereikt worden. Met alle partijen samen bepalen we op welke wijze alle inspanningen en investeringen zo duurzaam mogelijk zijn. Dankzij ondersteuning op maat door professionals zorgt Eurus ervoor dat de ‘motor’optimaal blijft draaien én daarmee voor het goede gevoel bij alle deelnemers. Zo gaan we vooruit!

Meer weten over onze methode?

We vertellen u graag, geheel vrijblijvend, over onze manier van werken. Neem gerust contact op om van één of enkele van onze professionals te horen wat Eurus voor u kan betekenen. U zult verrast zijn over de mogelijkheden en onze unieke aanpak.