Buurtscans

Eurus faciliteert de juiste rapportages! Daarmee leggen we de ideale basis voor uw maatschappelijke project of plan.

Voordat een project of plan in een buurt, wijk of dorp uitgevoerd kan worden, is het belangrijk te weten wat er speelt bij de bewoners. Een buurtscan is daarvoor het aangewezen middel. Eurus verzorgt dit voor u en zorgt voor de juiste rapportage op basis waarvan effectieve plannen en goed beleid zijn te maken.