Einde traject Samen Sprenkelaar

Prijsuitreiking Sprenkelaar

Voor het project Samen Sprenkelaar hebben we bewoners, ondernemers en professionals gesproken over hun kijk op de wijk. Naast de mening van de ondernemers hebben zij ook prijzen ter beschikking gesteld als stimulans en om verbondenheid met het project te creëren. Uit alle bewoners die hun mening hebben gedeeld en aangegeven hebben mee te willen dingen voor de hoofdprijs, is Jamila gekozen als winnares! Ze heeft aangegeven mee te willen denken over verschillende onderwerpen en heeft goede input geleverd voor haar leefomgeving in Sprenkelaar. Met de prijsuitreiking en de oplevering van de definitieve resultaten is het project in Sprenkelaar ten einde gekomen. Met de resultaten van het buurtonderzoek gaat de gemeente de Vitaliteitsagenda opstellen voor Sprenkelaar. Met deze agenda wordt in kaart gebracht welke plannen, ambities en uitdagingen er liggen.

Meer weten over onze werkzaamheden in Apeldoorn?

Lees hier verder!