Nieuw leven voor de Hagedoornschool in Almelo?

Eurus start met een haalbaarheid- en activeringsonderzoek

November 2017

In opdracht van de gemeente Almelo is Eurus in oktober 2017 gestart met een haalbaarheid- en activeringsonderzoek met betrekking tot de mogelijke invulling van de Hagedoornschool ten gunste van de wijk Nieuwstraatkwartier. In de eerste fase wordt onder andere onderzocht welke rol (maatschappelijke) partners werkzaam in de wijk en de bewoners van het Nieuwstraatkwartier kunnen en willen spelen.

Onlangs bezochten dertig wijkbewoners, twaalf organisaties en professionals een succesvolle bijeenkomst in de Hagedoornschool en maakten kennis met de inwoners uit de Goossenmaat. Ideeën over de invulling van het leegstaande pand werden op deze, door Eurus georganiseerde, avond gedeeld en besproken. Naast de mogelijke toekomstige gebruikers was ook de gemeente Almelo aanwezig en toonde bereidheid mee te denken. Hiermee is de eerste stap gezet op weg naar Hagedoornschool 2.0.

In december 2017 rondt Eurus de haalbaarheid- en activeringsfase af en brengen wij een advies uit aan de gemeente Almelo over de (on)mogelijkheden voor invulling van de Hagedoornschool.