Sociale onderneming het Stadsgilde

Het Stadsgilde gaat zich in stadsdeel Oost inzetten om langdurig werklozen, schoolverlaters en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt

September 2017

Eurus ondersteunt de sociale onderneming Stadsgilde in oprichting. De intenties van de sociale onderneming en de mogelijke resultaten dragen bij aan de stadsdeelagenda 2016-2018 van stadsdeel Oost van de gemeente Enschede, in het bijzonder werken en meedoen.

Het Stadsgilde gaat zich in stadsdeel Oost inzetten om langdurig werklozen, schoolverlaters en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder ervaren begeleiding om te scholen tot vakman of vakvrouw. Hiermee komt het tegemoet aan de toenemende vraag naar vakmensen. Het Stadsgilde gaat werken volgens het traditionele meester-gezel-principe waardoor de leerlingen al werkende zich ontwikkelen tot schilder, glaszetter, timmerman en bouwvakker met uiteindelijk een baan bij het Stadsgilde. Daarnaast gaat het Stadsgilde uitsluitend met milieuvriendelijke producten zoals lijnolieverf werken en wordt gebruik gemaakt van elektrisch vervoer.

Eurus heeft het idee van deze sociale onderneming op verzoek onder de aandacht gebracht bij Twente Move2Social, met een positief resultaat als gevolg. Hierdoor is het Stadsgilde verzekerd van verdere ondersteuning en mogelijk startkapitaal. Een van de verwachtingen van deelname aan Move2Social is dat de ondernemer zelf een businessplan schrijft. Eurus gaat hierbij ondersteuning bieden