Veel schwung in de Helmerhoek

Project Schwung in de Helmerhoek opnieuw een zeer positief vervolg

Maart 2015

Op woensdagavond 18 maart 2015 kreeg het project Schwung in de Helmerhoek opnieuw een zeer positief vervolg. Bewoners van de Gaffelhoek, Disselhoek en Dorsstokhoek werden uitgenodigd in de school de Wielerbaan om mee te praten over de leefbaarheid in hun buurt. En mee te praten over eigen inzet voor een prettige wijk met ruimte voor iedereen.

Maar liefst 50% van de uitgenodigde bewoners gaf aan de uitnodiging gehoor, en kwam meepraten en zich inzetten voor de leefbaarheid in de wijk. Vele tips werden gegeven en uitgewisseld; van veiligheid rondom de school tot aan ruimte voor de jeugd in de buurt.

Samen met de jongerenwerker van Alifa, de wijkagent en de contactfunctionaris van stadsdeelmanagement Zuid werd onder leiding van de projectleider van Eurus gepraat over kansen en oplossingen om de leefbaarheid in de buurten te optimaliseren, en welke rol de bewoners daar zelf in kunnen vervullen. Door de gastvrije ontvangst in Montessori school de Wielerbaan werd het een geanimeerde avond met actieve bijdragen van alle aanwezigen.

Een voorstel van de jongerenwerker om een werkgroep te vormen waarin o.a. bewoners en jongeren samen zitting hebben werd omarmd door de aanwezigen. Ter plekke gaven zich bewoners op om mee te doen in de werkgroep, waardoor de avond op een zeer positieve manier werd afgesloten. En de verdere voortgang van samenwerking en samen aanpakken werd geborgd. Oftewel: Schwung in de Helmerhoek!