Ondersteunen maatschappelijk vastgoed

Eurus ondersteunt bij het opzetten van passend maatschappelijk vastgoed.

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerende goed met meerwaarde voor de samenleving. Het is een begrip dat opgekomen is vanuit een toenemende belangstelling voor een beter gebruik van accommodaties. Het is ingegeven door streven naar intensief ruimtegebruik en meer kruisbestuiving in de dienstverlening aan burgers. Nieuwe maatschappelijke voorzieningen in buurten en wijken worden nauwelijks meer solitair gerealiseerd. Er is bijna altijd sprake van een combinatie van functies.

Eurus ondersteunt gemeentes en/of bewoners bij het opzetten van maatschappelijk vastgoed. Dat gaat van verkennend onderzoek, opbouw en uitbouw en het verder ondersteunen naar een duurzame invulling van het maatschappelijk vastgoed.