Ondersteunen sociale onderneming

Een fantastisch middel om de economische en maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen te ondersteunen.

Een sociale onderneming is een onderneming met een maatschappelijke missie. De diverse partijen binnen een sociale onderneming zetten zich zonder financieel winstoogmerk in voor economische en maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen mensen in de Nederlandse samenleving.

Hoe een sociale onderneming er precies uit moet zien qua samenstelling en welke producten en/of diensten zij zou kunnen leveren, is volledig afhankelijk van een wijk, buurt of dorp en de onderwerpen die hier spelen.

Eurus zorgt voor het verkennend onderzoek om de juiste basis te leggen. Daarna ondersteunen wij in alle volgende fasen, van opbouw tot uitbouw. Net zolang tot de sociale onderneming helemaal zelfstandig kan functioneren. Maar ook dan zorgen we voor de juiste backing, om duurzaamheid te waarborgen.