Bewonersinitiatief De Hagedoorn

De feestelijke opening van de Hagedoorn door de Almelose Burgemeester Gerritsen

De feestelijke opening door de Almelose Burgemeester Gerritsen op 2 december 2018 was voor alle betrokkenen van bewonersinitiatief de Hagedoorn een prachtige kroon op heel veel werk. De Hagedoorn groeide in 2018 van een veelbelovend bewonersinitiatief in het Almelose Nieuwstraatkwartier in sneltempo uit tot een laagdrempelige en goedbezochte ontmoetingsplek.

Een bijzonder bewonersinitiatief

De leegstaande Hagedoornschool in het Almelose Nieuwstraatkwartier is diverse buurtbewoners zomer 2016 een doorn in het oog. Ze willen dit gebouw graag behouden én inzetten voor de wijk. De gemeente Almelo voelt hier wel voor. Eurus neemt de uitdaging aan om de economische en financiële haalbaarheid te onderzoeken en eventueel uit te werken. Na de nodige inspanningen van diverse partijen volgt in december 2018 de officiële opening door de Almelose burgemeester Gerritsen. De doelstelling om een duurzaam bewonersinitiatief te realiseren is behaald.

Wat vooraf ging

Een fusie maakte de Almelose Hagedoornschool in 2016 werkloos. Al snel komt een aantal buurtbewoners met ideeën waardoor dit gebouw een wijkfunctie kan krijgen. De gemeente Almelo wil de nieuwe plannen steunen, maar wil duidelijkheid over de haalbaarheid ervan. De nieuwe activiteiten in de school moeten de leefkwaliteit in de buurt helpen verhogen én ze meehelpen in het ombuigen van het negatieve imago van de wijk Nieuwstraatkwartier. Aan Eurus de taak de mogelijkheden te onderzoeken.

Haalbaarheids- en activeringsonderzoek

In oktober 2017 start Eurus een haalbaarheids- en activeringsonderzoek. Belangrijk is helder te krijgen welke rol (maatschappelijke) partners werkzaam in de wijk en bewoners van het Nieuwstraatkwartier kunnen en willen spelen. Een wijkbijeenkomst laat zien dat er voldoende animo is; zo’n dertig wijkbewoners, twaalf organisaties en diverse zelfstandig werkende professionals tonen belangstelling. Er ontvouwen zich mooie ideeën voor het leegstaande pand, die goed aansluiten bij de voorwaarden van de gemeente. Ook de gemeente Almelo denkt actief mee. De eerste stap op weg naar de Hagedoornschool 2.0 is gezet.
In december 2017 rondt Eurus de haalbaarheids- en activeringsfase af. In het gedegen advies richting de gemeente Almelo is ook de behoefte van de gemeente om meer zelfsturende buurten te realiseren met het eigenaarschap van het vastgoed bij externe partijen, meegenomen. Er volgt groen licht.

Goedbezochte ontmoetingsplek

Vanaf begin 2018 zet iedereen de schouders onder het initiatief. Er zijn diverse overleggen, er wordt geschilderd en geklust en nog meer overlegd. Nog voor de zomer van 2018 nemen de eerste partijen hun intrek in de Hagedoorn. Eurus begeleidt het bewonersinitiatief op de diverse fronten, economisch, sociaal en maatschappelijk.

De Hagedoorn groeide in 2018 van een veelbelovend bewonersinitiatief in het Almelose Nieuwstraatkwartier in sneltempo uit tot een laagdrempelige en goedbezochte ontmoetingsplek. De diverse maatschappelijke instellingen zijn te vinden in de voormalige lokalen. De open binnenruimte van het pand is voor en door bewoners. Alle partijen werken nauw samen met buurtbewoners aan het welslagen.

In de planning is opgenomen dat wijkbewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt hier de mogelijkheid gaan krijgen om door te stromen naar (vrijwilligers)werk.