Groot wijkcentrum in Amersfoort gered!

Eurus vormt wijkcentrum het Klokhuis weer naar het hart van de wijk

Succesvol project: groot wijkcentrum in Amersfoort gered!

Het ging in 2021 niet goed met het Amersfoortse wijkcentrum het Klokhuis. Deze wijkvoorziening dreigde te verzanden als zalencentrum en verhuurlocatie, terwijl de sociale en maatschappelijke functie bijna verdween.

Om dit omvangrijke wijkcentrum weer de sociale functie te geven die het moest hebben voor de grote wijken Randenbroek/Schuilenburg werd vanaf 1 augustus Eurus ingeschakeld. Met onze ervaring op het gebied van maatschappelijk vastgoed en bewonersbedrijven zijn we samen met enkele nieuwe vrijwilligers aan de slag gegaan, met als doel het wijkcentrum weer het hart van de wijk te laten zijn.

Een flinke nieuwscampagne, het organiseren van bijeenkomsten en betrekken van wijkbewoners, het maken van een nieuwe exploitatieopzet en openheid en transparantie voor de wijk, waren belangrijke onderdelen. De deuren weer wijd open, iedereen hoort erbij, inclusief denken en handelen en eigenaarschap bij de wijkbewoners waren de uitgangspunten.

In vijf maanden tijd is dit goed gelukt! Vele nieuwe wijkbewoners deden mee, er werden nieuwe activiteiten georganiseerd, vrijwilligers geworven en wijkprofessionals vonden er weer hun plek midden in de wijk. En dit alles met nieuwe bestuursleden, een nieuwe vorm van (transparante) governance en een haalbare exploitatie.

We zijn er trots op dat we door onze inzet dit belangrijke wijkcentrum weer hebben kunnen vormen naar het hart van de wijk, met eigenaarschap van de wijkbewoners en de plek die het verdient!