Vitaliteitsagenda’s voor alle wijken in Apeldoorn

Van de gemeente Apeldoorn heeft Eurus de opdracht gekregen input op te halen voor het opstellen van de Vitaliteitsagenda.

Van de gemeente Apeldoorn heeft Eurus de opdracht gekregen input op te halen voor het opstellen van de Vitaliteitsagenda. De gemeente vindt het belangrijk dat haar inwoners met veel plezier in hun buurt wonen en dit ook in de toekomst blijven doen. In samenwerking met verschillende welzijnsorganisaties en andere professionals, is het doel om een vitaliteitsagenda op te stellen voor verschillende wijken. Zoals het woord vitaliteitsagenda zelf al aangeeft, betekent het dat er wordt onderzocht wat er voor inwoners nodig is om ook in de toekomst fijn en vitaal te kunnen blijven wonen in hun wijk. Het gaat hierbij zowel om fysieke als om sociale onderwerpen, én over de mogelijkheden die inwoners zelf zien om iets te betekenen voor de buurt.

Met veel enthousiasme is ‘ons team Apeldoorn’ van Eurus de afgelopen jaren diverse wijken van Apeldoorn in geweest en heeft uitgebreid met inwoners gesproken over hun buurt. Door onze onafhankelijke positie merkten we dat mensen zich vrij voelden om hun mening te geven. Dit leverde mooie en uiteenlopende gesprekken op: mensen gaven aan waarom ze graag in hun wijk wonen, maar ook wat ze missen of wat er beter kan. De gesprekken zijn onder te verdelen in vijf thema’s: Sociaal, Veiligheid, Duurzaamheid, Openbare ruimte en Mobiliteit.

Naast inwoners spraken we met ondernemer en wijkprofessionals, zoals welzijnswerkers, huisartsen, jongerenwerkers, schooldirectie, wijkagenten en wijkbeheerders. Dit levert ons veel informatie en belangrijke inzichten op over een bepaalde wijk.

Uiteraard kunnen we niet iedere inwoner persoonlijk spreken. Om toch zoveel mogelijk inwoners te bereiken en te betrekken bij de toekomst van hun wijk werkt Eurus samen met TriMotion. Dit is een creatief technologisch ontwerpbureau en heeft op basis van bovenstaande vijf thema’s een vragenlijst in de vorm van een Swipe-app ontworpen. Deze handige tool laat mensen op laagdrempelige wijze de vragen beantwoorden, waardoor we op zoveel mogelijk belangrijke input ophalen van alle inwoners van een wijk.

In maart van dit jaar zijn we gestart met gesprekken in de binnenstad van Apeldoorn. Een omvangrijke ‘wijk’, waar ondernemers ook een grote rol gaan spelen waarin maatwerk toegepast wordt in de aanpak input op te halen.

De wijken Sprenkelaar, Brummelhof, Osseveld, Woudhuis, Horsten, Donken, Anklaar en Gentiaan zijn inmiddels afgerond. De resultaten van de gesprekken konden bewoners op de website bekijken, waar zij vervolgens opmerkingen en aanvullingen konden doen. Alle resultaten zijn verwerkt en per wijk is er een mooie eindrapportage opgeleverd. Hierin hebben we gemerkt dat er naast grote verschillen ook

overeenkomsten zijn tussen de diverse wijken: veel mensen voelen zich betrokken bij hun wijk en zijn bereid om zich in de toekomst actief in te zetten voor hun wijk en hun medemens. Dat vinden wij als team van Eurus fantastisch om te ervaren. Samen met de gemeente Apeldoorn burgerparticipatie aanpakken op een manier zoals het bedoeld is: een stem geven aan de mensen waarover het gaat.