Bewonersbedrijf Beien Enschede

Eurus werkt samen met bewonersbedrijf Beien

April 2018

Het bestuur van Bewonersbedrijf Beien in noord Enschede zit met twee lastige vragen, namelijk ‘Welke kansen en mogelijkheden zijn er in het creëren van een financieel model dat het bestaansrecht van Beien op de langere termijn kan waarborgen’ en ‘Op welke wijze is de organisatie, zowel bestuurlijk als uitvoerend meer te structureren’.

In overleg met het Stadsdeelmanagement Noord van de Gemeente Enschede is Eurus in opdracht van- en in samenwerking met het bestuur van Bewonersbedrijf Beien medio maart gestart met een onderzoek naar de meest effectieve oplossingen. Voor dit onderzoek is drie maanden uitgetrokken en het moet, uiteraard, leiden tot een gedegen antwoord op de vragen van het bestuur.