De droom van Dolphia

Eurus heeft samen met de gemeente het idee van een sociale hypotheek uitgewerkt

April 2017

In september 2016 is Eurus in opdracht van de gemeente Enschede gestart met het realiseren van de ‘Droom van Dolphia’. Samen met de bewoners van de wijk Dolphia heeft Eurus een ontwerpplan geschreven dat de basis vormt voor de bouw en exploitatie van hun eigen buurthuis.

Eurus heeft samen met de initiatiefnemers aantoonbaar draagvlak weten te creëren in de wijk voor het ontwikkelen van hun buurthuis. Dit is in samenwerking gedaan met zoveel mogelijk partijen om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Het buurthuis gaat de spilfunctie in de wijk vervullen en draagt voor een belangrijk deel bij aan een oplossing voor de wijkproblematiek en het toekomstperspectief voor de wijk.

In het ontwerpplan is de basis gelegd voor de zogenaamde sociale hypotheek. Eurus heeft samen met de gemeente het idee van een sociale hypotheek uitgewerkt door financiële waarden toe te kennen aan de maatschappelijke activiteiten die een buurthuis uit kan gaan voeren. Het bedrijfsplan waar het ontwerpplan onderdeel van uit maakt is door de gemeenteraad goedgekeurd.

Op 6 oktober jongstleden ondertekenden de gemeente

Enschede en de bewoners van Dolphia de eerste sociale hypotheek van Nederland ten behoeve van het bouwen van het buurthuis van, door en voor bewoners op hun geliefde plek in de wijk. Bewoners kunnen de hypotheek aflossen uit de opbrengst van maatschappelijk en commercieel getinte activiteiten. Het is de bedoeling om de hypotheek in 10 jaar af te lossen. Daarna is de buurt Dolphia de rechtmatige eigenaar van het buurthuis en is hun ultieme droom verwezenlijkt.

Het buurthuis wordt modulair gebouwd waardoor de vrijheid bestaat om het buurthuis te vergroten dan wel te verkleinen in de toekomst.

De Stichting wil toewerken naar een bewonersbedrijf van, voor en door de bewoners. Eurus zal waar nodig het bewonersbedrijf vanaf januari 2018 verder ondersteunen.