Exploitatie maatschappelijke ruimte de Helmer door bewoners

In opdracht van de gemeente Enschede heeft Eurus samen met bewoners van de Enschedese wijk ‘De Helmerhoek’ een aantal scenario’s geschetst

Oktober 2017

In opdracht van de gemeente Enschede heeft Eurus samen met bewoners van de Enschedese wijk ‘De Helmerhoek’ een aantal scenario’s geschetst hoe de maatschappelijke ruimte in wijkcentrum ‘De Helmer’ geëxploiteerd kan worden. Waarbij de bewoners de regie in handen krijgen en kunnen houden.

De gemeente heeft het door Eurus aanbevolen scenario overgenomen. Dit houdt in dat de bewoners van de Helmerhoek van 1 januari 2018 tot 1 januari 2020 de ruimte krijgen om met een flinke huurkorting te werken aan een rendabel exploitatie model waarmee de enige maatschappelijke ruimte voor de wijk behouden kan blijven. De bewoners zijn vanaf 1 januari 2018 zelf bestuurlijk en uitvoerend verantwoordelijk voor de exploitatie van de maatschappelijke ruimte. De opbrengsten, in eerste instantie, komend uit de verhuur en de omzet van de bar worden gebruikt om activiteiten van, voor en door wijkbewoners te ontwikkelen. Daarnaast wordt met de opbrengst, daar waar nodig, professionele ondersteuning ingekocht.

Tot eind 2017 wordt door bewoners, die samen met de initiatiefnemers willen werken aan de wijk, met behulp van Eurus een campagne opgezet om zoveel mogelijk vrijwilligers op bestuurlijk en uitvoerend niveau te betrekken bij de exploitatie van de maatschappelijke ruimte in het wijkcentrum.