Mobius: krachtig samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Mobius, waarin Eurus, Limesquare en Invisor hun kennis en kracht bundelen!

Mei 2019

Complexe vraagstukken van grote omvang, zoals de energietransitie, vereisen goede begeleiding en passende oplossingen. Hoewel er bij Eurus grote ervaring is met en kennis van participatietrajecten, vereisen deze kwesties een bredere aanpak. Het antwoord biedt samenwerkingsverband Mobius, waarin Eurus, Limesquare en Invisor hun kennis en kracht bundelen!

=

De drie organisaties in een notendop:
Kenniscentrum Invisor benadert de omgeving als een dynamisch systeem. Middels een analyse van het ruimtelijk systeem leggen zij processen bloot die zich in deze omgeving afspelen. Hierdoor creëren ze grip en regie.
Dankzij de innige samenwerking met Eurus, die gelooft in de kracht van participatie, ontstaat een beter functionerende omgeving. Eurus is in die hoedanigheid ervaren op het gebied van energietransitie en ook betrokken bij het Expertise Centrum Overijssel.
Eurus weet uit ervaring dat participatie tot beter samenleven leidt. De bundeling van krachten maakt het voor ieder mens mogelijk zichzelf in stand te houden en welzijn te ervaren.
De professionals van Eurus kunnen vanuit analyse de maatschappelijke vertaling maken en wijken, dan wel regio’s tot bloei te brengen.

De communicatie-experts van Limesquare vormen de olie; in het proces, de emotie én de inhoud. Door de wol geverfd op het gebied van participatie en verandertrajecten, en met inhoudelijke kennis van diverse regio’s zijn de experts in staat communicatie als structureel onderdeel van het geheel te borgen.

Door deze mix van diverse specialisten én de inzet van unieke middelen is Mobius in staat een wezenlijke bijdrage te leveren aan complexe vraagstukken in onze samenleving om zo de doelstelling haalbaar te maken. In totaal kan het samenwerkingsverband beschikken over 50 professionals. Al naar gelang de situatie, wordt een op inhoud van die situatie team samengesteld.
Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is het beschikbaar stellen van dashboards, zodat de voortgang continu is te monitoren.

Werkwijze Mobius

Door kennis en krachten van drie organisatie te bundelen ontstaat een schaalbaar team om complexe vraagstukken te begeleiden. De samenwerking tussen de organisaties is opgezet als een cyclisch proces. Het verbetert zichzelf en is gericht ook op het continue verbeteren.