De droom van Dolphia

De feestelijke opening van Dolphia door de Enschedese wethouder Niels van den Berg

Met officiële opening door de Enschedese wethouder Niels van den Berg op zaterdag 22 september 2018, hadden de Dolphianen sinds lange tijd weer een buurthuis. Het nieuwe pand in de Enschedese wijk Dolphia is niet zomaar een buurthuis. Het kwam tot stand dankzij een unieke, door de gemeente Enschede uitgedachte en onder andere samen met Eurus ontwikkelde, financiële constructie: de sociale hypotheek.

Wat vooraf ging
In 2006 werd het oude buurthuis gesloopt. Het nieuwgebouwde wijkgebouw, moest als wijkvoorziening het hart en het buurthuis van de nieuwe wijk Eschmarkerveld worden. Maar de crisis haalde de plannen in en met het uitstellen van de bouw van de wijk, kwam de centrumfunctie van De Kei tussen oude en nieuwe wijk nooit tot stand. Verhuurder woningcorporatie Ons Huis besloot uiteindelijk de plannen te wijzigen en wijk raakte dus opnieuw haar buurthuis kwijt.
De Dolphianen hadden echter wel behoefte aan een wijkcentrum, liefst ín de wijk. Aan Eurus de taak om met de wijkbewoners een ontwerpplan te schrijven voor de bouw en exploitatie van een eigen buurthuis.

Draagvlak creëren
In september 2016 startte Eurus, in opdracht van de gemeente Enschede, samen met de wijkbewoners van de wijk Dolphia met het realiseren van de ‘Droom van Dolphia’. Om te beginnen was het belangrijk om samen met de initiatiefnemers aantoonbaar draagvlak in de wijk te creëren voor het ontwikkelen van hun buurthuis. Alle neuzen moesten dezelfde kant op wijzen en dus werden zoveel mogelijk partijen betrokken. Het buurthuis gaat immers de spilfunctie in de wijk vervullen en draagt voor een groot deel bij aan een oplossing voor de wijkproblematiek en het toekomstperspectief van de wijk.

Sociale hypotheek
Vanuit de gemeente Enschede kwam de wens om een goede financiële onderbouwing voor het wijkcentrum op te stellen. Eurus ging hiermee aan de slag en werkte voor de exploitatie van het nieuwe wijkcentrum het idee voor een ‘sociale hypotheek’ uit. Deze hypotheek, die een looptijd van tien jaar krijgt, is op drie manieren af te lossen: door het organiseren van activiteiten die een waarde vertegenwoordigen, door verbeteringen in de statistische indicatoren van de wijk te realiseren en door opbrengsten uit de exploitatie van het buurthuis.
Een nieuw op te richten bewonersbedrijf gaat hiervoor het buurthuis exploiteren. De basis voor deze sociale hypotheek werd in het ontwerpplan vastgelegd. Samen met de gemeente werkte Eurus dit idee verder uit door concreet financiële waarden toe te kennen aan de maatschappelijke activiteiten die een buurthuis uit kan voeren. De gemeenteraad van de gemeente Enschede keurde het bedrijfsplan, waar het ontwerpplan onderdeel van uitmaakt, goed.

Nadat er duidelijkheid was over de financiering, konden de Dolphianen aan de slag met hun buurthuis

Aan de slag
Op 6 oktober 2017 ondertekenden de gemeente Enschede en de wijkbewoners van Dolphia de eerste sociale hypotheek van Nederland. Daarmee kon de bouwen van het buurthuis van, door en voor bewoners op hun geliefde plek in de wijk van start. Wijkbewoners bereiden zich erop voor om de hypotheek af te lossen uit de opbrengst van maatschappelijk en commercieel getinte activiteiten. Is de hypotheek met 10 jaar afgelost, dan is het bewonersinitiatief Dolphia de rechtmatige eigenaar van het buurthuis en is hun ultieme droom verwezenlijkt.
Het buurthuis wordt modulair gebouwd waardoor de vrijheid bestaat om het buurthuis te vergroten dan wel te verkleinen in de toekomst. Eurus ondersteunt, als onderdeel van de Twentse Alliantie, waar nodig het bewonersbedrijf sinds januari 2018.

Wilt u meer informatie over ondersteuning bij het opstarten van een bewonersbedrijf, een sociale hypotheek of participatietrajecten? Neem contact op met Eurus via het contactformulier of stuur een bericht naar info@eurus.nl.