Interimmanagement Beter Wonen Almelo

Sinds februari 2019 is Euruspartner Rudi Theunissen drie dagen per week interim wijkregisseur voor woningcorporatie Beter Wonen in Almelo

Sinds februari 2019 is Euruspartner Rudi Theunissen drie dagen per week interim wijkregisseur voor woningcorporatie Beter Wonen in Almelo. Eurus is onder andere door de ontwikkeling van en ondersteuning bij bewonersinitiatief De Hagedoorn goed bekend in Almelo. Rudi is zeer ervaren in participatietrajecten en economische wijkwelzijn. Het gaf Beter Wonen ruimte om zich te beraden over het juiste profiel van de nieuwe vaste Wijkregisseur.

In de wijk waar De Hagedoorn staat, bezit Beter Wonen een flink aantal woningen. De betrokkenheid van Beter Wonen bij bewonersinitiatief De hagedoorn, waar Eurus dus nauw bij betrokken is, was groot. En dus kenden Eurus en Beter Wonen elkaar al. Toen Beter Wonen een wijkregisseur nodig had, maar vanwege diverse ontwikkelingen besloot nog niemand vaste in dienst te nemen, was de match snel gemaakt. Rudi heeft namelijk een brede achtergrond in én grote deskundigheid op wijkwelzijn en bewonersparticipatie. En bij een sociaal bevlogen instelling als Beter Wonen voelen we ons natuurlijk snel thuis.

Wat er aan vooraf ging
Woningcorporatie Beter Wonen, met 6500 woningen in Almelo, kampt begin 2019 een tweetal issues die lastig verenigbaar zijn. Door diverse omstandigheden en nieuwe inzichten is het tijd om toe te werken naar een andere organisatie-indeling. Tegelijkertijd is er behoefte aan een wijkregisseur voor de gebieden Windmolenbroek, Binnenstad en Wierdensehoek. Maar vanwege de nieuwe nog niet uitontwikkelde organisatiewijzigingen is het lastig een goed functieprofiel op te stellen om de juiste professional aan te trekken. De tussenoplossing is een interim professional!

Renovaties in de Almelose wijk Aalderinkshoek vereisen goede begeleiding
Renovaties in de Almelose wijk Aalderinkshoek, onderdeel van de Wierdensehoek, vereisen goede begeleiding

Aan de slag
Omdat Eurus dankzij diverse andere trajecten goed bekend is met de stad Almelo en bovendien veel ervaring heeft met wijkwelzijn, kon Rudi snel aan de slag. Samen met de twee andere wijkregisseurs van Beter Wonen, die elk een aantal gebieden van Almelo onder zich hebben, vormt hij de spil tussen de afdelingen van Beter Wonen en de huurders. De wijkregisseur is het aanspreekpunt voor huurders wanneer het gaat om sociale en fysieke ontwikkelingen van het woningbezit van Beter Wonen. De individuele kwesties verwijzen de wijkregisseurs door naar de woningconsulent.

De werkzaamheden van Rudi zijn zowel strategisch als ‘hands on’ van aard. In de wijken waar hij als wijkregisseur aan de slag is speelt veel op het gebied van renovatie en verduurzaming. Maar voordat een renovatie of ander traject daadwerkelijk van start gaat, moeten er eerst antwoorden komen op vragen als wat betekent deze ontwikkeling voor Almelo en wat voor de huurders. Vervolgens gaan in diverse gevallen huurders tijdelijk in wisselwoningen. En uiteraard moet dit allemaal soepel verlopen, wat de nodige organisatie vereist.
Om Beter Wonen helemaal goed te ondersteunen is ook Marcel van der Plas tijdelijk via Eurus aangetrokken in de functie van huismeester/buurtcongiërge.

De verwachting is dat eind 2019 een nieuwe wijkregisseur van start kan bij Beter Wonen.

Meer weten over dit project of op zoek naar een interim professional in het sociale domein? Vul het contactformulier op de website in of mail naar info@eurus.nl.