Samen Sprenkelaar

Samenwerking met de gemeente Apeldoorn en bewoners in de wijk Sprenkelaar

De gemeente Apeldoorn wil samen met professionals én bewoners in de wijk Sprenkelaar aan de slag om de buurt vitaal te houden. Het voorbereiden van de weg naar deze vitaliteitsagenda is natuurlijk een uitgelezen project voor Eurus én Trimotion. Eurus vanwege de grote ervaring in burgerparticipatie; Trimotion omdat ze burgerparticipatie met innovatieve middelen kwalitatiever, leuker en begrijpelijk maakt. In augustus 2020 gingen we aan de slag.

Sprenkelaar, met ruim 1600 huishoudens en 165 bedrijfsvestigingen, is één van de wijken waar de gemeente Apeldoorn in het kader van gebiedsgericht werken vitaliteitsagenda’s wil maken. In ieder gebied gaat de gemeente samen met professionals (zowel in- als extern) en bewoners een agenda opstellen waarin ze naar de toekomst kijken en daarbij de vraag stellen: hoe houden we onze buurt/wijk vitaal in de komende jaren.

De wijk in

Noordoost, waar het gebied Sprenkelaar deel van uitmaakt, vroeg Eurus haar expertise in te zetten om in dit gebied de bewoners te betrekken bij dit proces. Het expliciete verzoek is om gedurende het proces niet alleen informatie op te halen, maar ook de bewoners enthousiast te maken om een rol te spelen in hun eigen woonomgeving.

Met deze boodschap gaat Eurus de wijk in en spreekt, uiteraard coronaproof, bewoners van zo’n 170 huishoudens. Ook spreken we ruim twintig professionals die actief zijn in de wijk. De gesprekken zijn onder te verdelen in vijf thema’s: Sociaal, Veiligheid, Duurzaamheid, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit.

Swipe app

Alle gevoerde gesprekken samen geven een goed beeld van de thema’s die in de wijk spelen. De uitkomst van de gesprekken werden opgedeeld in de vijf eerder genoemde thema’s. Om meer bewoners te betrekken bij bewoners te betrekken bij de toekomst van de Sprenkelaar ontwierp Trimotion op basis van de thema’s een vragenlijst in een swipe app. Deze superhandige tool laat mensen heel makkelijk door de vragen heengaan. Zo konden bewoners op een eenvoudige wijze hun mening geven over de wijk. Om zoveel mogelijk wijkbewoners deel te laten nemen liet de gemeente, in samenspraak met Eurus, per huishouden een ansichtkaart bezorgen waarin bewoners werden aangemoedigd de swipe app te gebruiken.

Co-creatie

De thema’s die zijn opgevallen in het voortraject van analyse, harde data én het ophalen van gegevens die worden voorgelegd aan de bewoners, leiden tot een unieke co-creatie. Alles bij elkaar geeft het perfect weer wat bewoners belangrijk vinden, wat ze zelf willen oppakken en hoe ze dat zien en wat ze nodig hebben.
Daar bovenop komt dat we met een open vizier de wijk in zijn gegaan om te horen wat er naast de gevraagde thema’s eventueel nog meer speelt. Want ook die informatie kan bijdragen aan verbetering voor de wijk. En het mooie is dat we hierdoor ook al kleine successen konden verzilveren.

De opbrengst van alle gesprekken en de informatie uit de swipe app vormt de input voor de vitaliteitsagenda. Daarnaast worden bewoners die gemotiveerd lijken om wat te betekenen voor hun buurt in positie gebracht om aan de slag te gaan. Indien nodig komt er ondersteuning door professionals uit de wijk. Zo brengen we een beweging op gang die wordt gedragen door de buurt. Burgerparticipatie in optima forma!

Vernieuwend in burgerparticipatie

Het vernieuwende in de aanpak bij de Sprenkelaar is dat we met de stadsdeelmanager en de in de wijk samenwerkende partners de buurt ingaan en gebruikmaken van dat wat al goed werkt. Tegelijkertijd hebben we samen gekeken wat er nodig is om wijkbewoners te enthousiasmeren voor hun eigen (sociale) woonomgeving. Deze samenwerking tussen de bestaande professionals in de wijk en Eurus/Trimotion zorgde voor een bijzonder effectieve en vernieuwende manier van werken die het draagvlak maximaal heeft verhoogd.
Ook hebben we de lokale ondernemers betrokken. En zij stelden op hun beurt prijzen beschikbaar voor de buurt. Bewoners die hun gegevens achterlieten maakten op een leuke prijs. Ook hebben we bewoners aangemoedigd hun ideeën voor de wijk in te leveren. Het beste idee wordt beloond met 1 minuut gratis winkelen.

De participatie vanuit de verschillende groepen is sterk gestegen. Daarnaast heeft deze samenwerking ertoe bijgedragen dat in een korte periode een groot deel van de bewoners van Sprenkelaar én hun input aanleveren voor de vitaliteitsagenda van de gemeente Apeldoorn én aan de slag kunnen in hun eigen buurt.