Bewonersinitiatief De Hagedoorn inspiratiebron voor Apeldoorn

De Hagedoorn, een project van Eurus, een prachtig praktijkvoorbeeld om je door te laten inspireren

In de Apeldoornse wijk Sprenkelaar gaan de gedachten uit naar een bewonersinitiatief als één van de middelen om de sociale cohesie in de wijk te helpen herstellen. Eurus is benaderd om hierin te ondersteunen. Dan is een bezoek aan bewonersinitiatief De Hagedoorn, een project van Eurus, een prachtig praktijkvoorbeeld om je door te laten inspireren.

En zo kwam het dat een vertegenwoordiging vanuit Apeldoorn op donderdagmiddag 17 september ’20 in het voormalige schoolgebouw van De Hagedoorn in gesprek ging met de Almelose burgemeester Gerritsen en beleidsadviseur Margo Abba, Frank Eekelder en Rudi Theunissen van Eurus en Jeannette Tijhof, initiatiefnemer en voorzitter van stichting De Hagedoorn. Uiteraard maakte ook een rondleiding onderdeel uit van het bezoek. De ontmoeting was een initiatief van Rudi Theunissen van Eurus en Astrid Willemsen, Stadsdeelmanager Apeldoorn, Noordoost.

Samen

Samen kijken op welke wijze de situatie in het Almelose Nieuwstraatkwartier de afgelopen jaren een positieve wending heeft gekregen en welke middelen daarvoor zijn gebruikt, bood nieuwe inzichten voor de aanpak in Apeldoorn. Een van de belangrijkste kernwaarden bij het project de Hagendoorn was samenwerking en samen ‘doen’ met de buurtbewoners. Door echt in gesprek te gaan en begrijpen waar behoefte aan is, werd het initiatief aantrekkelijk voor andere daarop aansluitende (maatschappelijke) organisaties.


Het werd een middag van uitwisselen van ervaringen. Vanuit al deze informatie ontstond een inspirerende brainstorm over de toekomst.

Want wanneer gaan mensen uit zichzelf initiatief nemen? Waar ligt de sleutel tot succes van een bewonersbedrijf? Wat heeft een wijk nodig om te kunnen blijven floreren? Al deze vragen hebben weliswaar geen pasklare antwoorden, maar leiden wel tot een opzet voor een plan van aanpak. Het zijn meer de abstracte motivatoren als lef, moed, omdenken, commitment en snelheid die tot een goedwerkend bewonersinitiatief leiden. Daarnaast vraagt het stimuleren van de intrinsieke motivatie continu aandacht.

Kortom, een uitwisseling waar we verder op kunnen bouwen…….

Vanuit de gemeente Apeldoorn waren aanwezig:
Wim Willems, wethouder gemeente Apeldoorn,
John de Meij, adviseur Wethouder gemeente Apeldoorn,
Almer de Jong, regisseur openbare ruimte, gemeente Apeldoorn,
Alan Wemmenhove, collega van A&I, o.a. sociaal ondernemen gemeente Apeldoorn,
Maria van der Maat, buurtregisseur Stimenz,
Christa van de Sprenge, woonconsulent de Goede Woning,
Astrid Willemsen Stadsdeelmanager stadsdeel Noordoost

De Hagedoorn: https://www.de-hagedoorn.nl/

Meer informatie:

Rudi Theunissen, rudi@eurus.nl of 06 539 917 22

Frank Eekelder, frank@eurus.nl of 06 514 998 10