Raamovereenkomst getekend

Al twee jaar werken we met heel veel plezier voor de gemeente Apeldoorn. We zijn trots dat we dit kunnen blijven doen, want we tekenden een raamovereenkomst voor de komende jaren! Op naar nog veel meer te gekke participatie projecten. 

 Na een aanbestedingsprocedure kunnen we onze werkzaamheden in Apeldoorn blijven doorzetten, want we zijn als winnaar uit de bus gekomen. We werken inmiddels al meer dan twee jaar erg prettig samen met de gemeente Apeldoorn en haar partners.

Op basis van de Gebiedsmonitor en de Buurtbelever wordt samen met een buurt of wijk bekeken of het voldoende vitaal is. Dan stellen we een Vitaliteitsagenda op. Dit is een buurtplan voor de toekomst. Apeldoorn is opgedeeld in 46 gebieden op het niveau van buurt, dorp of bedrijventerrein. Voor 10 van deze gebieden hebben we al input mogen leven voor het opstellen van een Vitaliteitsagenda en met het tekenen van deze overeenkomst mogen we in nog meer gebieden aan de slag. Voor ieder gebied leveren we een maatwerk aanpak. De werkwijze is in de afgelopen periode steeds aangepast, verbeterd en verder ontwikkeld. Dit blijven we ook in de toekomst doen, want wij geloven in de kracht van een buut of wijk, waar geen standaard aanpak op los gelaten kan worden. Samen met de inwoners van Apeldoorn bouwen aan de leefomgeving door bewoners te activeren en stimuleren. In de Vitaliteitsagenda komt uiteindelijk alle input samen en de agenda biedt houvast voor acties, plannen en een integrale werkwijze. De eerstvolgende wijk waar we aan de slag gaan: Kerschoten! We hebben er zin in.