Ondersteuning energiecoöperaties

Eurus ondersteunt energiecoöperaties in het opzetten en uitvoeren van duurzame initiatieven.

Ondersteuning energiecoöperaties

Eurus ondersteunt energiecoöperaties in het opzetten en uitvoeren van duurzame initiatieven. We ondersteunen bijvoorbeeld in het aanvragen van subsidies, relaties met gemeente en provincie of begeleiden burgerparticipatietrajecten voor energie-initiatieven. Dit doen we altijd op een dusdanige manier dat de coöperatie ten alle tijden in de lead is en blijft. Dit vinden we belangrijk omdat de coöperatie zelfstandig verder moet kunnen na onze inzet. Wij zorgen voor het vliegwiel. Lokaal eigenaarschap en verantwoordelijkheid zijn hierin dan ook altijd een uitgangspunt.

We hebben samengewerkt met en voor verschillende duurzame initiatieven en energiecoöperaties.

Onze samenwerking met Energie van Hengelo resulteerde onder meer in het opzetten van een participatie en communicatieproces voor zonneveld Boeldershoek. Een project waarin we namens de coöperatie de samenwerking met onder andere de gemeente en Vattenfall hebben gefaciliteerd en uitvoering hebben gegeven aan de communicatie en participatie. Zonneveld Boeldershoek wordt door inzet van de coöperatie een project door en voor Hengeloërs waarin ze in eigen beheer lokale, groene energie opwekken en aanbieden aan leden van de coöperatie.  

In opdracht van provincie Overijssel en de gemeente Olst-Wijhe zijn we actief geweest in 6 kernen voor de energietransitie. We waren hier de schakel tussen burgerinitiatieven, organisaties, gemeente en provincie. We hebben in 6 kernen bewoners geactiveerd en ondersteund in het maken van plannen en het uitvoeren hiervan. Het oprichten van energiecoöperaties, een collectief zonne-energieproject middels de postcoderoos, duurzaamheidsmarkten, bloemenzaai acties, het ontwikkelen van een zonneveld en tal van andere acties zijn het resultaat hiervan.