Vitaliteitsagenda Centrum Apeldoorn

Eurus is in opdracht van Gemeente Apeldoorn een traject gestart om te achterhalen wat er leeft en speelt in de binnenstad, en wat gedaan kan worden om de binnenstad aangenamer te maken voor bewoner, ondernemer en bezoeker.

Opdracht:

Eurus is in opdracht van Gemeente Apeldoorn een uitgebreid Vitaliteitsagenda traject gestart om ook in de binnenstad van Apeldoorn te achterhalen wat er echt leeft en speelt, hoe mensen zich voelen en wat zij graag zouden zien gebeuren in de wijk. De omvang van deze Vitaliteitsagenda is breed. Niet alleen bewoners, maar ook ondernemers en bezoekers zijn meegenomen in het traject. Het doel is om bij ieder van hen de wensen en meningen te inventariseren om hiermee vervolgens een Vitaliteitsagenda op te stellen waarin acties zijn opgenomen om de leefbaarheid, het woonplezier, de aantrekkelijkheid en de veiligheid van de binnenstad te vergroten.

Aanpak:

Gezien de vele projecten die al lopen in de binnenstad, is ervoor gekozen deze allemaal mee te nemen in het VA traject om een zo’n compleet mogelijk beeld te krijgen van de behoefte van het centrum van Apeldoorn. Thema’s als toekomstplannen en communicatie zijn bijvoorbeeld als extra thema’s toegevoegd. In vier verschillende etappes zijn de ansichtkaarten bezorgd in de verschillende deelbuurten van het centrum. Naast de deur-aan-deur gesprekken met bewoners zijn er gesprekken met professionals en actieve (buurt)verenigingen gevoerd, sloten we aan bij reeds georganiseerde activiteiten bij onder andere stadsmoestuin ’t Huussie en spraken we met ondernemers en bezoekers.

Alle gesprekken zijn vastgelegd, gecodeerd en middels een datastorm geduid. De resultaten hiervan zijn gedeeld tijdens een aantal terugkoppelmomenten. Hier konden bewoners, ondernemers en professionals de laatste correctieslag doen.

We bouwden een website, Swipe-app en zetten een campagne op met onder andere flyers met QR-codes. Voor het belevingsonderzoek onder de bezoekers van de binnenstad zijn in samenwerking met de ondernemers vouchers gemaakt en ter beschikking gesteld voor een gratis kopje koffie of thee.

De resultaten zijn gepubliceerd op https://www.samenapeldoornbinnenstad.nl/.

Vervolg:

Alle input is verwerkt in de Vitaliteitsagenda voor het centrum.

Daarnaast zijn er ook acties op basis van de opgehaald input op touw gezet. Signalen die niet langer konden wachten of urgent zijn. Een voorbeeld van waar we als gevolg van dit traject op de korte termijn mee aan de slag zijn gaan, is het Amaliapark. Uit de resultaten van ons onderzoek is gebleken dat een deel van de bevraagde onderzoekspopulatie het Amaliapark als onveilig ervaart. Meer informatie over wat we in het Amaliapark gaan doen is hier vindbaar.

Meer informatie over de vitaliteitsagenda van Apeldoorn en de rol van Eurus hierin is vindbaar op https://eurus.nl/projecten/vitaliteitsagendas-voor-alle-wijken-in-apeldoorn/.