Opzetten bewonersbedrijven

Opzetten bewonersbedrijven

Een Bewonersbedrijf is een onderneming door en voor bewoners. Met een goed uitgewerkt verdienmodel, meestal vanuit verhuur en betaalde opdrachten, verkrijgt de onderneming inkomsten. Dat betekent een verminderde afhankelijkheid van subsidies en hun verstrekkers. Bewoners zijn zelfstandiger en bepalen hun eigen koers. De eventuele winst vloeit terug in de wijk. Bewonersbedrijven onderscheiden zich van andere bewonersinitiatieven die geld verdienen door het collectieve ondernemerschap. Als groep runnen bewoners hun bedrijf. Zij halen betaalde opdrachten van de gemeente of wooncorporatie binnen, verkopen hun eigen producten en diensten en leveren een belangrijke bijdrage aan de wijkeconomie.
(Bron LSA)

Eurus ondersteunt in opdracht van bewoners en gemeenten bij het haalbaarheidsonderzoek, de op- en uitbouw van een bewonersbedrijf en zorgt voor backing op specifieke onderdelen, zoals de financiële administratie. De duurzaamheid van een bewonersbedrijf is essentieel, dus zorgt Eurus voor passend advies en de juiste innovatieve constructie. Ook daar waar een grote uitdaging ligt, vinden wij de oplossing!

Buurtscans

Buurtscans

Voordat een project of plan in een buurt, wijk of dorp uitgevoerd kan worden, is het belangrijk te weten wat er speelt bij de bewoners. Een buurtscan is daarvoor het aangewezen middel. Eurus verzorgt dit voor u en zorgt voor de juiste rapportage op basis waarvan effectieve plannen en goed beleid zijn te maken.

Interim ondersteuning

Interim ondersteuning

De diverse professionals bij Eurus beschikken over brede ervaring in het sociaal domein. Bovendien werken we bij Eurus op projectbasis. Dat maakt hen bij uitstek geschikt om te werken op interim basis. Heeft uw sociale organisatie behoefte aan tijdelijke ondersteuning, neem dan contact met ons op.

Economisch wijkwelzijn verbeteren

Economisch wijkwelzijn verbeteren

Wanneer bewoners en de diverse maatschappelijke organisaties in een wijk elkaar echt kunnen vinden, elkaar ondersteunen en samenwerken gaat een wijk echt leven en zien we bijvoorbeeld de druk op de WMO verminderen. Co-creatie tussen bestaande organisaties en buurtbewoners zorgt voor duurzaamheid én meer leefbaarheid in de wijk.

Eurus heeft de ervaring, deskundigheid en de middelen om dit te helpen realiseren. Iedere wijk vraagt om een eigen aanpak. Bij Eurus weten we altijd de juiste snaar te raken en mensen in beweging te krijgen! Dat doen we op onze eigen-wijze innovatieve manier, maar altijd met resultaat!

Mediation

Mediation

We zijn het allemaal vast wel eens tegengekomen: een onderling conflict dat muurvast zit. Ook in het sociaal domein kan het dan fijn zijn een onafhankelijke partij in te schakelen. Een interventie van een bemiddelaar van Eurus kan helpen om weer met elkaar in gesprek te gaan en onderling tot een oplossing te komen.