Gamification

Gamification

Een krachtig partnerschap: Eurus heeft veel kracht en ervaring in burgerparticipatietrajecten en weet mensen als geen ander actief te betrekken door de wijk in te gaan met de juiste methodiek en middelen. TriMotion is een kei in creatieve technologie. Gamification, 3D animaties, ICT ondersteuning en storytelling worden ingezet om complexe vraagstukken een menselijke maat te geven.

Mediation

Mediation

We zijn het allemaal vast wel eens tegengekomen: een onderling conflict dat muurvast zit. Ook in het sociaal domein kan het dan fijn zijn een onafhankelijke partij in te schakelen. Een interventie van een bemiddelaar van Eurus kan helpen om weer met elkaar in gesprek te gaan en onderling tot een oplossing te komen.

Interim ondersteuning

Interim ondersteuning

De diverse professionals bij Eurus beschikken over brede ervaring in het sociaal domein. Bovendien werken we bij Eurus op projectbasis. Dat maakt hen bij uitstek geschikt om te werken op interim basis. Heeft uw sociale organisatie behoefte aan tijdelijke ondersteuning, neem dan contact met ons op.

Buurtscans

Buurtscans

Voordat een project of plan in een buurt, wijk of dorp uitgevoerd kan worden, is het belangrijk te weten wat er speelt bij de bewoners. Een buurtscan is daarvoor het aangewezen middel. Eurus verzorgt dit voor u en zorgt voor de juiste rapportage op basis waarvan effectieve plannen en goed beleid zijn te maken.

Ondersteunen maatschappelijk vastgoed

Ondersteunen maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerende goed met meerwaarde voor de samenleving. Het is een begrip dat opgekomen is vanuit een toenemende belangstelling voor een beter gebruik van accommodaties. Het is ingegeven door streven naar intensief ruimtegebruik en meer kruisbestuiving in de dienstverlening aan burgers. Nieuwe maatschappelijke voorzieningen in buurten en wijken worden nauwelijks meer solitair gerealiseerd. Er is bijna altijd sprake van een combinatie van functies.

Eurus ondersteunt gemeentes en/of bewoners bij het opzetten van maatschappelijk vastgoed. Dat gaat van verkennend onderzoek, opbouw en uitbouw en het verder ondersteunen naar een duurzame invulling van het maatschappelijk vastgoed.

Opzetten bewonersbedrijven

Opzetten bewonersbedrijven

Een Bewonersbedrijf is een onderneming door en voor bewoners. Met een goed uitgewerkt verdienmodel, meestal vanuit verhuur en betaalde opdrachten, verkrijgt de onderneming inkomsten. Dat betekent een verminderde afhankelijkheid van subsidies en hun verstrekkers. Bewoners zijn zelfstandiger en bepalen hun eigen koers. De eventuele winst vloeit terug in de wijk. Bewonersbedrijven onderscheiden zich van andere bewonersinitiatieven die geld verdienen door het collectieve ondernemerschap. Als groep runnen bewoners hun bedrijf. Zij halen betaalde opdrachten van de gemeente of wooncorporatie binnen, verkopen hun eigen producten en diensten en leveren een belangrijke bijdrage aan de wijkeconomie.
(Bron LSA)

Eurus ondersteunt in opdracht van bewoners en gemeenten bij het haalbaarheidsonderzoek, de op- en uitbouw van een bewonersbedrijf en zorgt voor backing op specifieke onderdelen, zoals de financiële administratie. De duurzaamheid van een bewonersbedrijf is essentieel, dus zorgt Eurus voor passend advies en de juiste innovatieve constructie. Ook daar waar een grote uitdaging ligt, vinden wij de oplossing!