Eurus & TriMotion : de verbindende factor tussen inwoner en organisatie

Eurus & TriMotion : de verbindende factor tussen inwoner en organisatie

Wij zijn gespecialiseerd in het vertellen van de verhalen van bewoners, overheden en betrokkenen, en zo deze partijen met elkaar te verbinden. Dit vergroot de leefbaarheid in wijken en steden: geen participatie als checkbox, maar participatie gebruiken zoals deze bedoeld is. Met een integrale aanpak leveren we altijd een passende oplossing.
Onze samenwerking bestaat uit personen met verschillende expertises. Op die manier creëren we geen kokervisie maar halen we het beste in elkaar én binnen het proces naar boven.
Zo hebben we een civiel ingenieur, binnenhuisarchitect, planoloog, webdeveloper, fiscalist, opbouwwerker, voormalig politicus, journalist, creatief technoloog en nog veel meer expertises in huis. Eén ding hebben we allemaal gemeen: wij zijn rasechte verbinders! Wij spreken de taal van inwoner en organisatie en we zijn er goed in!

Kick-off participatietraject ‘Samen Anklaar’

Kick-off participatietraject ‘Samen Anklaar’

We gaan als een speer! Inmiddels zijn we begonnen aan ons zevende traject in het kader van de Vitaliteitsagenda’s in Apeldoorn. De zevende wijk die op de planning staat is Anklaar. De afgelopen twee jaar is het project flink uitgebreid en doorontwikkeld. We hebben gedurende de projecten in veel verschillende wijken continu gesleuteld en verbeterd waardoor we een mooie optimaliseringsslag hebben gemaakt. Maar we zien nog steeds veel kansen om uit te breiden en verder te ontwikkelen. Ieder traject vraagt natuurlijk om maatwerk en een adaptieve werkhouding. We hopen dat we de nog veel meer mooie participatietrajecten in Apeldoorn mogen opzetten! Meer weten over onze trajecten in Apeldoorn? Lees hier verder (linkje project Apeldoorn)

Braderie Osseveld-Woudhuis: de voorlopige resultaten

Braderie Osseveld-Woudhuis: de voorlopige resultaten

Voor de terugkoppeling van de voorlopige resultaten van het buurtonderzoek in Osseveld-Woudhuis stonden we zaterdag op de braderie van winkelcentrum ’t Fort. Een perfecte combinatie van samenwerking en gezelligheid! Hoewel tegenwoordig veel online georganiseerd kan worden vinden wij het ook belangrijk dat bewoners in de openbare ruimte met elkaar in contact komen. Niet alleen omdat de minder digitaal vaardigen hier behoefte aan hebben, maar ook omdat contact in het echte leven en gezichtsuitdrukkingen ons leren wat er écht bedoeld wordt. Afgelopen zaterdag was de opkomst groot. Bewoners uit Osseveld en Woudhuis lieten aan de wijkraad of aan ons weten welke aanvullingen ze hadden en waar ze zich in herkende. Wethouder Wim Willems kwam langs om de prijzen uit te rijken aan een aantal bewoners. Winkelcentrum ’t Fort stelde tien cadeaubonnen ter beschikking van 25 euro. Deze zijn te besteden bij de Primera onder het motto: ‘De Primera is het hardst getroffen in het winkelcentrum, dus deze winkel verdient wel een oppepper’. Wederom een geslaagde samenwerking met bewoners, ondernemers en professionals. En in dit traject natuurlijk een bijzonder gecombineerde opdrachtgever: de wijkraad Osseveld Woudhuis en de gemeente Apeldoorn. Dit gezamenlijk opdrachtgeverschap is een perfect voorbeeld van een ultieme co-creatie tussen overheid en inwoner.

Einde traject Samen Sprenkelaar

Einde traject Samen Sprenkelaar

Voor het project Samen Sprenkelaar hebben we bewoners, ondernemers en professionals gesproken over hun kijk op de wijk. Naast de mening van de ondernemers hebben zij ook prijzen ter beschikking gesteld als stimulans en om verbondenheid met het project te creëren. Uit alle bewoners die hun mening hebben gedeeld en aangegeven hebben mee te willen dingen voor de hoofdprijs, is Jamila gekozen als winnares! Ze heeft aangegeven mee te willen denken over verschillende onderwerpen en heeft goede input geleverd voor haar leefomgeving in Sprenkelaar. Met de prijsuitreiking en de oplevering van de definitieve resultaten is het project in Sprenkelaar ten einde gekomen. Met de resultaten van het buurtonderzoek gaat de gemeente de Vitaliteitsagenda opstellen voor Sprenkelaar. Met deze agenda wordt in kaart gebracht welke plannen, ambities en uitdagingen er liggen.

Meer weten over onze werkzaamheden in Apeldoorn?

Lees hier verder!

Chayenne de Groot, onze nieuwe stagiaire

Chayenne de Groot, onze nieuwe stagiaire

September 2021

Ik ben Chayenne en ben 22 jaar. Ik studeer Social Work aan de Saxion Hogeschool en zit in leerjaar 3 met de richting Welzijn & Samenleving. Vanaf september 2021 ben ik begonnen als stagiair bij Eurus.

Ik zou mijzelf omschrijven als een leergierige, empathische en zorgvuldige stagiaire die goed kan luisteren. De organisatie Eurus spreekt mij aan omdat zij zich bezighouden met burgerparticipatie en hoe zij met alle betrokkenen samenwerken bij een maatschappelijk vraagstuk. Ik wil graag leren hoe je mensen met elkaar kan verbinden en hoe zij kunnen samenwerken aan de samenleving. De komende maanden kun je mij tegenkomen bij de burgerparticipatietrajecten van Eurus.