Participatieprocessen opzetten en begeleiden

Participatieprocessen opzetten en begeleiden

De zoekterm ‘burgerparticipatie’ leidt op internet tot uiteenlopende interpretaties. Voor Eurus is burgerparticipatie primair een proces dat leidt tot beter samenleven. Het is de bundeling van krachten, burgers én overheid, die het voor ieder mens mogelijk maakt zichzelf in stand te houden en welzijn te ervaren. Het is daarom ook dat welszijnswerk, dat wij als belangrijk element van burgerparticipatie zien, een onschatbare economische waarde vertegenwoordigt.

Burgerparticipatie is echt meer dan een proces dat inwoners de mogelijkheid biedt om de publieke besluitvorming te beïnvloeden. Het gaat over grotere zaken, namelijk Samen-Leven; naar elkaar luisteren en elkaar de ruimte bieden om vooruit te komen.
Bij Eurus weten we uit ervaring dat de meeste mensen over wie het gaat een realistisch beeld hebben van hun situatie. Daarom zijn bij burgerparticipatietrajecten voor ons altijd het uitgangspunt. Hoe een burgerparticipatietraject er uit gaat zien en in welke vorm dit gaat gebeuren is altijd afhankelijk van de situatie, de mensen en de doelstelling. Het stappenplan waarin een traject verloopt is altijd volgens de methode Eurus, een bewezen in eigen huis ontwikkelde methode met een zeer hoge succesfactor.

Eurus laat bewonersbedrijven, sociale ondernemingen en energietransities floreren. Wij beschikken over de specialisten én unieke middelen om dit via burgerparticipatie, overheidsparticipatie en burgerinitiatieven de realiseren.
Bij Eurus werken we altijd aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Als sociale professionals beschikken we over flink wat inhoudelijke ervaring in opbouw- en welzijnswerk en burgerparticipatie. We hebben een brede kennis en kunde om complexe processen, waarbij de belangen van verschillende partijen een plaats moeten krijgen, probleemloos vorm te geven en uit te voeren.

Alle trajecten waarvoor Eurus wordt ingeschakeld zijn maatwerk! Simpelweg omdat ieder project uniek is en de initiatiefnemer altijd de regie heeft. Bovendien: ‘We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.’
Bij ons staat de goede samenwerking tussen alle betrokkenen altijd voorop; bestuurders, ambtenaren (vanuit ruimtelijke ontwikkeling én zorg en welzijn), maatschappelijke partners en burgers, we zorgen ervoor dat we samen door één deur kunnen. Van daaruit werken we met maatwerkoplossingen.

Burgerparticipatie in de energietransitie

Voor ons ligt het uitdagende doel van het Klimaatakkoord waarin is voorzien in een vermindering van broeikasgassen met 49% in 2030 en met 95-100% in 2050. Om dit te bereiken hebben we een breed scala aan oplossingen beschikbaar die samengevat zijn onder de noemer ‘Energietransitie’.

De Energietransitie is een onderwerp dat ons allemaal aangaat en waar we allemaal ook actief bij betrokken zijn of gaan worden. Alleen de weg er naartoe is beslist een uitdaging. Veel gemeenten staan voor het vraagstuk hoe ze dit gaan vormgeven en in welk tempo.

Eurus is hierbij de ondersteunden en bemiddelende partij! Wij bespreken samen met gemeentes en andere overheden welke doelstellingen er liggen. Vervolgens gaan we in gesprek met de mensen in de beoogde buurten, wijken en/of dorpen over deze doelstellingen. Van daaruit volgt een werkbaar burgerparticiaptietraject voor een passende Energietransitie.

Bekijk ook de burgerparticipatietrajecten voor de Energietransitie die Eurus al afgerond heeft!

Eurus & TriMotion : de verbindende factor tussen inwoner en organisatie

Eurus & TriMotion : de verbindende factor tussen inwoner en organisatie

Wij zijn gespecialiseerd in het vertellen van de verhalen van bewoners, overheden en betrokkenen, en zo deze partijen met elkaar te verbinden. Dit vergroot de leefbaarheid in wijken en steden: geen participatie als checkbox, maar participatie gebruiken zoals deze bedoeld is. Met een integrale aanpak leveren we altijd een passende oplossing.
Onze samenwerking bestaat uit personen met verschillende expertises. Op die manier creëren we geen kokervisie maar halen we het beste in elkaar én binnen het proces naar boven.
Zo hebben we een civiel ingenieur, binnenhuisarchitect, planoloog, webdeveloper, fiscalist, opbouwwerker, voormalig politicus, journalist, creatief technoloog en nog veel meer expertises in huis. Eén ding hebben we allemaal gemeen: wij zijn rasechte verbinders! Wij spreken de taal van inwoner en organisatie en we zijn er goed in!

Kick-off participatietraject ‘Samen Anklaar’

Kick-off participatietraject ‘Samen Anklaar’

We gaan als een speer! Inmiddels zijn we begonnen aan ons zevende traject in het kader van de Vitaliteitsagenda’s in Apeldoorn. De zevende wijk die op de planning staat is Anklaar. De afgelopen twee jaar is het project flink uitgebreid en doorontwikkeld. We hebben gedurende de projecten in veel verschillende wijken continu gesleuteld en verbeterd waardoor we een mooie optimaliseringsslag hebben gemaakt. Maar we zien nog steeds veel kansen om uit te breiden en verder te ontwikkelen. Ieder traject vraagt natuurlijk om maatwerk en een adaptieve werkhouding. We hopen dat we de nog veel meer mooie participatietrajecten in Apeldoorn mogen opzetten! Meer weten over onze trajecten in Apeldoorn? Lees hier verder (linkje project Apeldoorn)

Braderie Osseveld-Woudhuis: de voorlopige resultaten

Braderie Osseveld-Woudhuis: de voorlopige resultaten

Voor de terugkoppeling van de voorlopige resultaten van het buurtonderzoek in Osseveld-Woudhuis stonden we zaterdag op de braderie van winkelcentrum ’t Fort. Een perfecte combinatie van samenwerking en gezelligheid! Hoewel tegenwoordig veel online georganiseerd kan worden vinden wij het ook belangrijk dat bewoners in de openbare ruimte met elkaar in contact komen. Niet alleen omdat de minder digitaal vaardigen hier behoefte aan hebben, maar ook omdat contact in het echte leven en gezichtsuitdrukkingen ons leren wat er écht bedoeld wordt. Afgelopen zaterdag was de opkomst groot. Bewoners uit Osseveld en Woudhuis lieten aan de wijkraad of aan ons weten welke aanvullingen ze hadden en waar ze zich in herkende. Wethouder Wim Willems kwam langs om de prijzen uit te rijken aan een aantal bewoners. Winkelcentrum ’t Fort stelde tien cadeaubonnen ter beschikking van 25 euro. Deze zijn te besteden bij de Primera onder het motto: ‘De Primera is het hardst getroffen in het winkelcentrum, dus deze winkel verdient wel een oppepper’. Wederom een geslaagde samenwerking met bewoners, ondernemers en professionals. En in dit traject natuurlijk een bijzonder gecombineerde opdrachtgever: de wijkraad Osseveld Woudhuis en de gemeente Apeldoorn. Dit gezamenlijk opdrachtgeverschap is een perfect voorbeeld van een ultieme co-creatie tussen overheid en inwoner.

Einde traject Samen Sprenkelaar

Einde traject Samen Sprenkelaar

Voor het project Samen Sprenkelaar hebben we bewoners, ondernemers en professionals gesproken over hun kijk op de wijk. Naast de mening van de ondernemers hebben zij ook prijzen ter beschikking gesteld als stimulans en om verbondenheid met het project te creëren. Uit alle bewoners die hun mening hebben gedeeld en aangegeven hebben mee te willen dingen voor de hoofdprijs, is Jamila gekozen als winnares! Ze heeft aangegeven mee te willen denken over verschillende onderwerpen en heeft goede input geleverd voor haar leefomgeving in Sprenkelaar. Met de prijsuitreiking en de oplevering van de definitieve resultaten is het project in Sprenkelaar ten einde gekomen. Met de resultaten van het buurtonderzoek gaat de gemeente de Vitaliteitsagenda opstellen voor Sprenkelaar. Met deze agenda wordt in kaart gebracht welke plannen, ambities en uitdagingen er liggen.

Meer weten over onze werkzaamheden in Apeldoorn?

Lees hier verder!