Ondersteunen maatschappelijk vastgoed

Ondersteunen maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerende goed met meerwaarde voor de samenleving. Het is een begrip dat opgekomen is vanuit een toenemende belangstelling voor een beter gebruik van accommodaties. Het is ingegeven door streven naar intensief ruimtegebruik en meer kruisbestuiving in de dienstverlening aan burgers. Nieuwe maatschappelijke voorzieningen in buurten en wijken worden nauwelijks meer solitair gerealiseerd. Er is bijna altijd sprake van een combinatie van functies.

Eurus ondersteunt gemeentes en/of bewoners bij het opzetten van maatschappelijk vastgoed. Dat gaat van verkennend onderzoek, opbouw en uitbouw en het verder ondersteunen naar een duurzame invulling van het maatschappelijk vastgoed.

Ondersteunen sociale onderneming

Ondersteunen sociale onderneming

Een sociale onderneming is een onderneming met een maatschappelijke missie. De diverse partijen binnen een sociale onderneming zetten zich zonder financieel winstoogmerk in voor economische en maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen mensen in de Nederlandse samenleving.

Hoe een sociale onderneming er precies uit moet zien qua samenstelling en welke producten en/of diensten zij zou kunnen leveren, is volledig afhankelijk van een wijk, buurt of dorp en de onderwerpen die hier spelen.

Eurus zorgt voor het verkennend onderzoek om de juiste basis te leggen. Daarna ondersteunen wij in alle volgende fasen, van opbouw tot uitbouw. Net zolang tot de sociale onderneming helemaal zelfstandig kan functioneren. Maar ook dan zorgen we voor de juiste backing, om duurzaamheid te waarborgen.

Toepassen Sociale Hypotheek

Toepassen Sociale Hypotheek

Het is de hoogste tijd voor herstel van de sociale verbindingen in buurten, wijken en dorpen. De sociale hypotheek is een uniek middel hiervoor. Burgers vragen een sociale hypotheek aan om maatschappelijk vastgoed te behouden of te initiëren. Burgers en financierder besluiten samen over de vorm van rente en aflossing. De focus ligt niet op geld, maar op sociale inspanningen. Zo kan het sociaal welzijn in een wijk verbeteren, terwijl het tegelijkertijd een uniek instrument is om belangrijk maatschappelijk vastgoed als kerken of buurtcentra te behouden.

Eurus ontwikkelde een methode die ervoor zorgt dat maatschappelijke opgaves in kaart worden gebracht, en worden vertaald in oplossingen. Die oplossingen vatten we samen in ‘de sociale hypotheek’. Daarmee is de sociale hypotheek een middel dat we kunnen inzetten om verbindingen en structuren in sociale samenlevingen weer te herstellen. Daar waar de sociale functies van bijvoorbeeld kerkgebouwen dreigen te vervallen, zorgen we ervoor dat we met gezamenlijke inspanning (met, door en voor de bewoners) het tij keren en wanneer mogelijk de gebouwen gebruiken om nieuw leven in te blazen.

Het begin

In 2017 verstrekte de Enschedese wethouder Jeroen Hatenboer namens de gemeente Enschede de eerste sociale hypotheek aan buurtbewoners van de wijk Dolphia. Eurus begeleidde het hele traject, van idee tot opening en daarna.
Door de overeenkomst met de gemeente konden buurtbewoners samen een buurthuis opnieuw midden in de wijk realiseren. Het werd een echt project ‘voor en door’ buurtbewoners, dat enorm veel betekent voor de samenhang in de buurt.
De vrijwilligers zetten hun talenten en hun tijd in om de hypotheek af te kunnen betalen. Ze doen dit door maatschappelijke activiteiten aan te bieden, zoals buitenschoolse opvang en huiswerkbegeleiding en door het wijkhuis te runnen.
Met de gemeente is overeen gekomen dat de bewoners in eerste instantie 4,50 euro per uur krijgen voor het werk dat ze in het buurthuis steken. In de toekomst is het de bedoeling dat ze beloond worden naar rato van de besparingen die door hun werk wordt gerealiseerd, bijvoorbeeld door het verminderen van zorgkosten in de wijk of het terugdringen van schooluitval.

Zie hier de NOS video over buurthuis Dolphia

Contact

Eurus heeft ervaring met, kennis en kunde over het opzetten van een sociale hypotheek. Er is meestal meer mogelijk in een wijk, buurt of dorp dan veel mensen denken. Neem gerust eens contact op voor een kennismaking. We verzekeren dat dit zal leiden tot nieuwe inzichten en perspectief!

Lees hier meer over de sociale hypotheek:

Artikel over sociale hypotheek als middel om kerken te behouden

Eurus werkt aan economisch wijkwelzijn, een artikel van Harrie Kiekenbosch

Informatie:

Rudi Theunissen: rudi@eurus.nl, 06 5399 1722

Gamification

Gamification

Een krachtig partnerschap: Eurus heeft veel kracht en ervaring in burgerparticipatietrajecten en weet mensen als geen ander actief te betrekken door de wijk in te gaan met de juiste methodiek en middelen. TriMotion is een kei in creatieve technologie. Gamification, 3D animaties, ICT ondersteuning en storytelling worden ingezet om complexe vraagstukken een menselijke maat te geven.